Το STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) αποτελεί έναν καινοτόμο τρόπο εκπαίδευσης προσαρμοσμένη στην κοινωνία του μέλλοντος.

Αυτό που το διαχωρίζει από την παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία είναι ότι χρησιμοποιώντας τα γνωστικά πεδία των Φυσικών Επιστημών, της Τεχνολογίας, της Επιστήμης των Μηχανικών και των Μαθηματικών  αξιοποιεί το περιβάλλον μιας μικτής μάθησης που δείχνει στους μαθητές πώς η επιστημονική μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινή ζωή, μετατρέποντας μονότονες και ασύνδετες επιστημονικές γνώσεις σε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Κάθε μια από τις συνιστώσες του STEM ενδυναμώνεται ξεχωριστά αλλά ταυτόχρονα ενδυναμώνονται και όλες μαζί, αλλά και από μαθήματα που φαινομενικά δεν έχουν σχέση με αυτές, όπως είναι οι Τέχνες ή οι Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

Κάθε μάθημα στα Εκπαιδευτήρια Πάνου επιδιώκεται να χρωματιστεί με τη φιλοσοφία STEM, η οποία εισήχθη με στόχο να προσφέρει στους μαθητές μας όχι ένα ακόμα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αλλά μια συνολική φιλοσοφία που να διαχέεται και να χρωματίζει το σύνολο της εκπαιδευτικής καθημερινότητας. Εφαρμόζεται σε όλες τις βαθμίδες, από το Νηπιαγωγείο ως το Λύκειο, και διαφοροποιείται ανάλογα με τις δυνατότητες και ανάγκες της εκάστοτε ηλικίας των μαθητών.

Στόχοι των προγραμμάτων STEM των Εκπαιδευτηρίων Πάνου

 • Η προώθηση της διερευνητικής μάθησης και της φιλοσοφίας «learn by doing» στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Η οριζόντια χρήση της τεχνολογίας
 • Η σύνδεση των μαθημάτων STEM με την καθημερινή ζωή των μαθητών
 • Η διασύνδεσή των επιστημονικών πεδίων και η μελέτη εννοιών και αρχών μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις.
 • Η καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως η δημιουργικότητα, η επαγωγική και παραγωγική σκέψη, η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, η κριτική σκέψη, η λογική, η συνεργατικότητα
 • Η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της ηθικής και κοινωνικής συνείδησης των μαθητών μέσω της σύνδεσης επιστημονικών ζητημάτων με αντίστοιχες κοινωνικές και ηθικές προεκτάσεις

Κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα STEM εστιάζει και σ’ ένα διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο. Με τη μέθοδο αυτή τα παιδιά γνωρίζουν το αντικείμενο από διαφορετικά επαγγέλματα και διερευνούν τα ταλέντα τους πάνω σε διάφορους τομείς.

Έτσι, οι μαθητές μας μαθαίνουν:

 • να δουλεύουν συνεργατικά σε ομάδες από πολύ μικρή ηλικία επικοινωνώντας, επιχειρηματολογώντας και διαφωνώντας
 • να επιλύουν μαθηματικά και λογικά προβλήματα (problem solving)
 • να αναπτύσσουν τις δεξιότητες της Υπολογιστικής Σκέψης
 • να προγραμματίζουν στην ανοιχτή πλατφόρμα ARDUINO
 • να κατασκευάζουν ρομποτικές μηχανές με ανοιχτό υλικό και ανοιχτό λογισμικό
 • να συνδυάζουν γνώσεις από τα πεδία των Φυσικών Επιστημών, της Πληροφορικής και των Μαθηματικών
 • να ανακαλύπτουν τους νόμους των φυσικών επιστημών μέσω εργαστηριακών δραστηριοτήτων, καταγράφοντας φαινόμενα και γεγονότα, μετρώντας, συγκρίνοντας, σχεδιάζοντας, δημιουργώντας πίνακες και εξάγοντας συμπεράσματα
 • να αυξάνουν την απόδοση τους στην κατανόηση των εννοιών της φυσικής, των μαθηματικών, της πληροφορικής και της τεχνολογίας, μέσα από οδηγίες ανάπτυξης κατασκευών
 • να συμμετέχουν και να διακρίνονται σε μαθητικούς διαγωνισμούς που άπτονται του STEM.
 • να εξοικειώνονται από κοντά με χώρους έρευνας και τη διαδικασία της επιστήμης, επισκεπτόμενοι τα μεγαλύτερα κέντρα έρευνας της Ελλάδας και του εξωτερικού