Κανονισμός Συμπεριφοράς στο Σχολικό Λεωφορείο

Κάθε κοινότητα ανθρώπων έχει ανάγκη από ένα "Σύνταγμα": μία Συμφωνία από την οποία να προκύπτουν οι βασικές υποχρεώσεις και τα σημαντικά δικαιώματα των μελών της.

Οι κανόνες υπάρχουν για να επικρατεί Δικαιοσύνη μεταξύ των μελών μιας Κοινότητας. Η τήρηση των κανόνων δεν είναι δέσμευση της ελευθερίας αλλά κίνητρο για να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Οι παρακάτω κανόνες είναι ουσιαστικά ασκήσεις αυτοπειθαρχίας. Η αυτοπειθαρχία είναι «δρόμος» προς τη φυσική ψυχική ανάπτυξη και την απόκτηση της πραγματικής ελευθερίας.

Η υπακοή και η πειθαρχία δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια μορφή ψυχικής επιδεξιότητας που μπορεί να μας οδηγήσει στη ψυχική ισορροπία. Μέσω της άσκησης μας στη τήρηση των υποχρεώσεων μας γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας, βελτιώνουμε το χαρακτήρα μας, ανακαλύπτουμε τα πραγματικά δικαιώματά μας, συνυπάρχουμε δημιουργικά  με τον συνάνθρωπο, απαλλασσόμαστε από ελαττώματα, αναπτυσσόμαστε ψυχικά και πνευματικά.

Οι κανόνες δεν επιβάλλονται αλλά γίνονται από κοινού αποδεκτοί αφού αναγνωρίσουμε τη σημασία τους και συμφωνήσουμε ότι είναι σημαντικοί προκειμένου να διαμορφώσουμε στο Σχολείο μας κλίμα δημοκρατίας, γόνιμης επικοινωνίας, αυτοσεβασμού και σεβασμού της διαφορετικότητας.