Γραφείο κίνησης

Τα ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και οι οδηγοί τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, με στόχο την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών.

Σημαντική παράμετρος της σχολικής μας ζωής είναι η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών/τριών από και προς τα Εκπαιδευτήρια Πάνου. Η ευθύνη για την οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση αυτής της υπηρεσίας ανήκει στο Γραφείο Κίνησης, το οποίο συντονίζει τα σχολικά λεωφορεία, μεριμνά για τα δρομολόγια κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, χειρίζεται τα αιτήματα γονέων για αλλαγές σε στάσεις κ.α..

Τα ιδιόκτητα σχολικά λεωφορεία πληρούν τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας και οι οδηγοί τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, με στόχο την παροχή των καλύτερων υπηρεσιών.

Επισημαίνεται, ότι τα σχολικά λεωφορεία αποτελούν προέκταση του σχολικού χώρου (βάσει του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων Πάνου) και η τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς από τους μαθητές/μαθήτριες θεωρείται δεδομένη.

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου θεωρούν ότι η τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς συνεισφέρει ουσιαστικά στη διαπαιδαγώγηση των νέων ανθρώπων, γι΄ αυτό και λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς με τα σχολικά λεωφορεία.

Τα δρομολόγια των λεωφορείων καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των αστικών περιοχών Ναύπακτου, Πάτρας και Μεσολογγίου, ενώ για τις περιοχές που δεν καλύπτονται προηγείται συνεννόηση με τους γονείς για το σημείο παραλαβής και παράδοσης των μαθητών/ μαθητριών.

Ο απόλυτα ακριβής καθορισμός της ώρας προσέλευσης των λεωφορείων στις αφετηρίες και στάσεις είναι εκ των πραγμάτων κάποιες φορές αδύνατος, λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην οδική κυκλοφορία. Για τον λόγο αυτό, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να βρίσκονται στη στάση τους πέντε λεπτά νωρίτερα από την συνήθη ώρα άφιξης των λεωφορείων.

Το Γραφείο Κινήσεως παραμένει στη διάθεση σας. Για οποιαδήποτε τυχόν απορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ 2634021607.