Σχολική Σίτιση

Tα σχολικά γεύματα ουσιαστικά αποτελούν τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων Πάνου που παρακολουθούν τη Διευρυμένη Ζώνη του εκπαιδευτικού προγράμματος σιτίζονται στο Σχολικό Εστιατόριο.

Το Σχολικό Εστιατόριο βρίσκεται σε ανεξάρτητο χώρο του α΄ ορόφου του κτιριακού συγκροτήματος του Δημοτικού Σχολείου. Ο χώρος της τραπεζαρίας είναι απόλυτα λειτουργικός και καλύπτει τις διατροφικές ανάγκες αποκλειστικά των σπουδαστών των Εκπαιδευτηρίων.

Στο χώρο της τραπεζαρίας μπορούν να γευματίζουν και οι μαθητές που φέρνουν φαγητό από το σπίτι.

Η επιλογή των γευμάτων καθορίζεται από διατροφολόγο του συνεργαζόμενου Catering σε συνεργασία με εκπροσώπους του σχολείου. Το μενού διακρίνεται για την υψηλή αξιοπιστία του, ενώ παρασκευάζεται καθημερινά από επιλεγμένα υλικά εξαιρετικής ποιότητας με γνώμονα τη μεσογειακή διατροφή, τη χρήση κατά το δυνατόν ανεπεξέργαστων πρώτων υλών, ελεγμένων ως προς την ποιότητα και την προέλευσή τους και τον αποκλεισμό του περιττού ζωικού λίπους ή πρόσθετων χημικών παραγόντων. Η προετοιμασία των γευμάτων γίνεται με άξονα τα κριτήρια: ποικιλία, ισορροπία και σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Την ώρα της σίτισης στα τραπέζια βρίσκεται ήδη σερβιρισμένος ο δίσκος με το γεύμα του κάθε μαθητή.

Η σχολική ζωή είναι μία σημαντικότατη περίοδος για την εκμάθηση και εφαρμογή υγιεινών συμπεριφορών. Tα σχολικά γεύματα ουσιαστικά αποτελούν τμήμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η ποιότητα και η ποσότητα των τροφών που καταναλώνονται στο σχολείο έχουν τεράστια επίδραση στην υγεία και την ευζωία των παιδιών.

Το Σχολικό Εστιατόριο είναι ένα χώρος με ιδιαίτερη σημασία και λειτουργεί ως φορέας προαγωγής της υγείας, προωθώντας ένα υγιεινό μοντέλο διατροφής. Η υγιεινή διατροφή των μαθητών έχει ως αποτέλεσμα την βελτίωση της σχολικής επίδοσης και την ενδυνάμωση της θετικής εικόνας για το σχολείο.

Σε κάθε περίπτωση, για τους μαθητές που χρησιμοποιούν την τραπεζαρία του σχολείου ισχύουν οι κανόνες συμπεριφοράς, όπως περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων Πάνου.