Υπηρεσίες

Γραφείο Κίνησης

Διασφαλίζει την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών/τριών από και προς τα Εκπαιδευτήρια Πάνου.

Σχολική Σίτηση

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων Πάνου που παρακολουθούν τη Διευρυμένη Ζώνη του εκπαιδευτικού προγράμματος σιτίζονται στο Σχολικό Εστιατόριο.

Ιατρικές Υπηρεσίες

Το Ιατρείο είναι στη διάθεση ολόκληρης της Σχολικής Κοινότητας και λειτουργεί κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας.