Οι εκδόσεις μας

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού σχεδιασμού τους περιλαμβάνουν την έκδοση βοηθητικών εγχειριδίων για όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Τα εγχειρίδια αυτά παρουσιάζουν τη διδασκόμενη ύλη με τρόπο ευχάριστο και εύληπτο, εμπλουτίζοντας τη διδασκαλία με συμπληρωματικές ασκήσεις, λειτουργικότερη οργάνωση της θεωρίας  και επαναληπτικές ενότητές.

Δεν αντικαθιστούν τα επίσημα βιβλία του ΟΕΔΒ αλλά επιδιώκουν να ενισχύσουν τους  μαθητές προκειμένου να κατανοούν σε βάθος και να αφομοιώνουν το γνωστικό αντικείμενο. Με τον τρόπο αυτό εξασκούνται στις διδαχθείσες ενότητες και ελέγχουν παράλληλα την γνωστική τους επάρκεια, προκειμένου να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ανάγκες της τάξης τους.