Η φιλοσοφία μας

Tα Εκπαιδευτήρια Πάνου είναι ένα ελληνικό, ιδιωτικό σχολείο.

Αποτελείται από Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο. Είναι ένα δημοκρατικό, ανοιχτό, φιλικό σχολείο.

Το όραμά μας είναι να συμβάλλουμε ενεργά στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης, έχοντας ως αποστολή να προετοιμάσουμε τους αυριανούς πολίτες της Ελλάδας και του κόσμου, αποβλέποντας στην καλλιέργεια ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων με αναπτυγμένες προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες.

Πιστεύω μας είναι η φιλοσοφία της Δημοκρατίαςκαι της ανθρώπινης ισοτιμίας, που θεωρεί το νέο μοναδική ανεπανάληπτη προσωπικότητα, αντιμετωπίζοντας με ευαισθησία και σεβασμό τις ιδιαιτερότητες, τις κλίσεις και τα ταλέντα του. Για αυτό και στοχεύουμε στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα ώστε οι νέοι να:

 • Χαρακτηρίζονται από δημοκρατικότητα, αγωνιστικότητα, παρρησία και κοινωνική υπευθυνότητα.
 • Εμφορούνται από τις αξίες της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αλληλεγγύης.
 • Βιώνουν συνθήκες ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα και να διαχειρίζονται με γνώση και ευαισθησία τα φαινόμενα ετερότητας των σημερινών πολυπολιτισμικών κοινωνιών.
 • Σέβονται και προστατεύουν το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και να προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Θεμελιώνουν την προσωπική ψυχική και σωματική ευεξία στην αυτογνωσία, στη φυσική άσκηση, στην έλλογη διατροφή και διαβίωση, στη συνειδητή διαμόρφωση του ελεύθερου χρόνου ως περίοδο δημιουργικής δραστηριότητας και ευχάριστης κοινωνικής συναναστροφής, στην ικανότητα διεκδίκησης κατάλληλων συνθηκών υγείας και αντιμετώπισης των πολυποίκιλων μηχανισμών επηρεασμού και χειραγώγησης.

Πιστεύουμε ότι η αποσπασματική γνώση μας καθιστά ανίκανους να βρούμε το δεσμό ανάμεσα στα μέρη και τις ολότητες. Γι’ αυτό και ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός είναι ενιαίος από το Νηπιαγωγείο μέχρι και το Λύκειο. Το βάρος, ανάλογα με την κάθε βαθμίδα, μετατοπίζεται σταδιακά από τις πλούσιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην καθαρά ακαδημαϊκή μάθηση, με στόχο οι μαθητές, τελειώνοντας το Λύκειο, να έχουν εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την επιτυχημένη συνέχιση των σπουδών τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος καλείται να αντιλαμβάνεται τα πράγματα στο σύνολό τους. Γι’ αυτό και επιδιώκουμε να συνδέουμε τη σχολική ζωή με την καθημερινότητα μέσα από ευέλικτα εκπαιδευτικά προγράμματα. Αποφεύγουμε τον εγκυκλοπαιδισμό, δημιουργώντας μεθοδολογίες που συμβάλλουν στην καλλιέργεια όλων των ιδιοτήτων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτούνται στην κοινωνία του 21ου αιώνα – («ικανότητες-κλειδιά») ώστε οι νέοι να διακρίνονται από:

 • Δημιουργικότητα
 • Κριτική σκέψη και αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης
 • Θεωρητική σκέψη και ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη
 • Ικανότητες και δεξιότητες ανάλυσης και σχεδιασμού
 • Προθυμία και ικανότητα για συλλογική εργασία και ανταλλαγή πληροφοριών
 • Ικανότητα λύσης προβλημάτων και ετοιμότητα αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων και ανάπτυξης εναλλακτικών θεωριών
 • Άριστη, δόκιμη και συνετή χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας
 • Ενσυναίσθηση και δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Πίστη μας είναι ότι η σχολική ζωή αποτελεί μια χαρούμενη και καρποφόρα εμπειρία, η οποία διαμορφώνεται με τη βιωματική διδασκαλία και το παράδειγμα, τη ψυχική και πνευματική καλλιέργεια, το σεβασμό και την προσήλωση στην ελληνική παράδοση και στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της κοινωνίας μας. Γι’ αυτό και οι θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές που υπηρετούμε στο σχολείο μας είναι:

 • «Μαθητοκεντρική διδασκαλία»
 • Σεβασμός των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της παιδικής ηλικίας και της νεότητας
 • Σχολείο χωρίς άγχος
 • «Σχολείο για παιδιά και νέους»

Πιστεύουμε στην πειθαρχία ως μέσο άσκησης και διαμόρφωσης του χαρακτήρα, στοχεύοντας στην αυτοεκτίμηση, στη βιωματική απόκτηση αίσθησης του μέτρου, μέσα από την αναγνώριση και τον σεβασμό τής προσωπικότητας των άλλων, στην καλλιέργεια της κοινωνικής ευαισθησίας και προσφοράς και βέβαια στη φροντίδα και την προστασία του σχολικού και φυσικού περιβάλλοντος.

Πίστη μας είναι ότι η ομαδική άμιλλα είναι προϋπόθεση ενίσχυσης του αισθήματος του «ανήκειν».Ως εκ τούτου, επιδιώκουμε να καλλιεργούμε την αίσθηση της αλληλεγγύης μέσα από την ομαδική εργασία με προσωπική πρωτοβουλία, τη χρήση ποικίλων καινοτόμων εργαλείων της ψηφιακής τεχνολογίας που ευνοούν τη διαπροσωπική επικοινωνία, τη συμμετοχή σε κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Πιστεύουμε ότι στη ρευστή εποχή μας η εκπαίδευση δεν μπορεί να παραμένει ανελαστική αλλά πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες που διαρκώς παρουσιάζονται. Διαφορετικά θα έχει ξεστρατίσει τελείως από το βασικό της σκοπό, που είναι ο άνθρωπος. Για το λόγο αυτό το σχολείο μας είναι ένας οργανισμός που επιθυμεί να μαθαίνει και να καινοτομεί.

Γι’ αυτό:

 • Δίδει έμφαση στη συνεχή επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού, στη διαρκή αξιολόγηση, στη σύγκλιση με την κοινωνία της πληροφορίας και στη συμπόρευση με την Ευρώπη, συμμετέχοντας σε εθνικά και ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Πειραματίζεται με το νέο, ερευνώντας και συνθέτοντας.
 • Αναπτύσσει στρατηγικές προβλεψιμότητας με αρχές που θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να αντιμετωπίζει το τυχαίο, το απροσδόκητο και το αβέβαιο.
 • Συνεργάζεται με επιστημονικούς, κοινωνικούς και ακαδημαϊκούς φορείς.