Κοινωνική Ευθύνη

"Νοιάζομαι, Επικοινωνώ, Καινοτομώ"

Μια από τις θεμελιώδεις αξίες και τις σημαντικότερες αρχές λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, είναι η προσφορά προς τον συνάνθρωπο και την κοινωνία. Ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, εξάλλου, είναι εξ’ ορισμού ένα ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας, εφόσον διαμορφώνει τα μελλοντικά της μέλη.

Αποτέλεσμα της υιοθέτησης αυτών των αρχών είναι η ανάπτυξη μιας εκπαιδευτικής κουλτούρας από την οποία απορρέει η πρόθεση των Εκπαιδευτηρίων  να λειτουργούν με Υπευθυνότητα σε τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες Ανάπτυξης και περιλαμβάνουν τον Πολιτισμό, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Με σύνθημα το «Νοιάζομαι, Επικοινωνώ, Καινοτομώ» αναπτύσσουμε δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης, επιδιώκοντας κατά κύριο λόγο δια μέσου του εκπαιδευτικού μας σχεδιασμού να ευαισθητοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε και τους μαθητές μας σε δράσεις, με στόχο την καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, καθώς και την ενίσχυση μιας στάσης ζωής του ενεργού πολίτη.

Δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης

Η κοινωνική συμπαράσταση και το πνεύμα αλληλεγγύης αποτελούν ισχυρά θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζονται τα Εκπαιδευτήρια Πάνου. Όλα τα μέλη του σχολείου ενστερνίζονται μία νέα στάση ζωής που μέλημά της έχει τη συμπαράσταση στον άνθρωπο και ειδικότερα στον πιο αδύναμο. Με τη βοήθειά μας, οι μαθητές μας συμμετέχουν άμεσα σε διάφορες μορφές φιλανθρωπικής δραστηριότητας.

  • Μαθητές και εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα οργανώσεων με φιλανθρωπικό χαρακτήρα (ActionAid, Unesco, Unicef, Δεσμός κ.ά.).
  • Συχνά πραγματοποιούνται έκτακτοι έρανοι ή συγκέντρωση τροφίμωνπρος ανακούφιση κοινωνικών ομάδων – λαών, οι οποίοι πλήττονται από πείνα, πόλεμο, σεισμό η προς ενίσχυση εθελοντικών οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (π.χ. «Χαμόγελο του Παιδιού»).
  • Προωθούμε την αδελφοποίηση του σχολείου μαςμε σχολεία των οποίων οι μαθητές ζουν σε υποβαθμισμένες περιοχές.
  • Βοηθούμε υλικά και ηθικά την ιεραποστολική δραστηριότητατης Ορθόδοξης Εκκλησίας.
  • Η Μαθητική Κοινότητα των Εκπαιδευτηρίων σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, συγκεντρώνει σε ειδικό κουμπαράτις προσφορές των μαθητών, που προέρχονται κυρίως από τις προσωπικές οικονομίες τους. Οι προσφορές των μαθητών δίνονται με δική τους πρωτοβουλία στην ετήσια γιορτή «Ημέρα Αλληλεγγύης». Πρόκειται για μία φιλανθρωπική δραστηριότητα, παραμονή των Χριστουγέννων. Στόχος τής δραστηριότητας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας και η επαφή τους με άτομα που έχουν ανάγκη τη βοήθεια και τη συμπαράστασή μας (άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες, φτωχά ή εγκαταλειμμένα παιδιά, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ.).

Τα Εκπαιδευτήρια ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των μαθητών μας σε εθελοντικές δραστηριότητες, καθώς είναι γνωστό ότι οι ευεργετικές τους συνέπειες λειτουργούν πολλαπλασιαστικά σε βάθος χρόνου, αφού εθίζουν τα νεαρά μέλη της κοινότητας αφενός στο να μη σκέφτονται ατομιστικά και αφετέρου στο να ενστερνίζονται τη λογική της κοινωνικής προσφοράς.

Η συνειδητή συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις με εθελοντικό χαρακτήρα αποτελεί τρόπο διαπαιδαγώγησης των παιδιών προς την κατεύθυνση της ενεργού πολιτειότητας, του πολίτη που ενδιαφέρεται για ό,τι συμβαίνει στην κοινότητα, συμμετέχει και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες.

Στο πλαίσιο αυτό, στα Εκπαιδευτήρια Πάνου, μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, είμαστε μέλη μιας ανθρώπινης αλυσίδας, που όλοι μαζί και σε συνεργασία συχνά με αναγνωρισμένα δίκτυα και κοινωνικούς φορείς ή οργανισμούς αναλαμβάνουμε δράσεις εθελοντικού χαρακτήρα όπως:

  • Δράσεις για το Περιβάλλον: οικολογικές παρεμβάσεις όπως δενδροφύτευση, ανακύκλωση των απορριμμάτων, εφαρμογές εναλλακτικών πηγών ενέργειας,  καθαρισμός της γειτονίας, του σχολείου ή κοινότητας, καθαρισμός μιας παραλίας ή ενός πάρκου, καθαρισμός βλάστησης κ.ά.
  • Δράσεις για την Υγεία: παροχή βοήθειας υγείας σε ευπαθείς ομάδες, δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης σε σχέση με εξαρτησιογόνες ουσίες (αλκοόλ, ναρκωτικά κλπ.) ή άλλες εξαρτήσεις (διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα κλπ.), δράσεις σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά οργάνων κ.ά.
  • Δράσεις Κοινωνικού Χαρακτήρα: παρεμβάσεις για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του αποκλεισμού ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, για την καταπολέμηση της ενδοσχολικής βίας ή της ασκούμενης βίας μέσω διαδικτύου και κινητών τηλεφώνων κ.ά.
  • Δράσεις προώθησης του Πολιτισμού: εργασίες σε πολιτιστικά κέντρα, ενεργητική συμμετοχή σε φεστιβάλ, πολιτιστικές εκδηλώσεις ή τοπικές εορτές, ερευνητικές ομάδες, διοργάνωση καλλιτεχνικών θεατρικών, μουσικών, ποιητικών, εικαστικών δρώμενων κ.ά.

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου, ως ζωντανός Κοινωνικός Οργανισμός και φορέας Παιδείας, ενισχύουν χορηγικά δράσεις επιστημονικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Η φιλοσοφία της Χορηγίας για τα Εκπαιδευτήρια δεν είναι η εμπορική επικοινωνία (προώθηση – διαφήμιση) αλλά η έμπρακτη απόδειξη του ενεργητικού ενδιαφέροντος ενός εκπαιδευτικού οργανισμού για την καλλιέργεια των διαχρονικών αξιών του ανθρωπισμού.