Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου είναι στελεχωμένα με έμπειρο και άρτια καταρτισμένο προσωπικό που ακολουθεί πρωτοποριακές μεθόδους για την επίτευξη των στόχων του σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί θέλουμε να είναι πρωτίστως δάσκαλοι και λειτουργοί. Για το λόγο αυτό διακρίνονται από δημιουργικότητα, ομαδικό πνεύμα, αφοσίωση στο λειτούργημά τους και επικεντρώνουν στους μαθητές μας, έχοντας θετικές προσδοκίες για όλα τα παιδιά.

Θέλουμε εκπαιδευτικούς που σέβονται την προσωπικότητα κάθε μαθητή, αναπτύσσουν καλή επικοινωνία μαζί τους,  και προάγουν το  μέτρο στη συμπεριφορά, διατηρώντας πάντα την ισορροπία ανάμεσα στο χιούμορ και στην αυστηρότητα.

Αντιλαμβανόμενοι τις διαρκείς εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και τις ανάγκες της κάθε εποχής, φροντίζουμε για τη συνεχή κατάρτιση των εργαζομένων μας μέσα από:

  • Σεμινάρια εκπαιδευτικής επιμόρφωσης στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, σε θέματα, που αφορούν στους επιστημονικούς κλάδους τους και γενικότερα θέματα διδακτικής, παιδαγωγικής, ψυχολογίας και συμβουλευτικής.
  • Ημερίδες τεχνικής κατάρτισης στη αξιοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών λογισμικών και γενικότερα στις νέες τεχνολογίες.
  • Πρόγραμμα ανταλλαγής εκπαιδευτικών στο πλαίσιο ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
  • Σεμινάρια πρώτων βοηθειών και αντιμετώπισης έκτακτων περιστάσεων.
  • Συμμετοχή σε συνέδρια και σεμινάρια των κλάδων τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.