Εκπαιδευτική Ρομποτική

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική είναι ένας μοναδικός τρόπος για να κατανοήσουν τα παιδιά τον προγραμματισμό, τους αυτοματισμούς και τις φυσικές επιστήμες, να μάθουν να σκέφτονται ως μηχανικοί, να αναπτύξουν την ικανότητά τους στην επίλυση προβλημάτων και να διευρύνουν τη δημιουργικότητά τους

Οι μαθητές ασκούνται στην ομαδική εργασία, στην κριτική σκέψη, στην επικοινωνία με την ομάδα για την επίτευξη του κοινού στόχου. Μαθαίνουν να παρατηρούν, να αναρωτιούνται, να φαντάζονται και να δημιουργούν με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό.

Στα Εκπαιδευτήρια Πάνου λειτουργούν τμήματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής για μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα kit εκπαιδευτικής Ρομποτικής (Kids First Coding & Robotics, Max & Tobo, Lego Education WeDo 2.0, Lego Education EV3, Arduino, Raspberry)  ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο του μαθητή.

Ταυτόχρονα οι μαθητές μας μέσα από τη συμμετοχή τους στα τμήματα αυτά προετοιμάζονται για να συμμετάσχουν στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Για κάθε σχολική βαθμίδα τίθενται διαφορετικοί εκπαιδευτικοί στόχοι, κι ως εκ τούτου διαφορετικές διαγωνιστικές κατηγορίες και διαγωνιστικά κριτήρια.