Βιβλιοθήκη «Αφαία»

Η Βιβλιοθήκη «Αφαία» των Εκπαιδευτηρίων Πάνου με πλούσιο υλικό (ψηφιακό και μη) εμπλουτίζει τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες σε όλες τις βαθμίδες του Σχολείου μας.

Η Βιβλιοθήκη μας στεγάζεται σε τρεις επιμέρους χώρους (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο – Λύκειο) και έχει ως στόχο να αποτελεί απαραίτητο και ζωντανό παράρτημα  παιδείας, πάνω στον οποίο γεννιέται η καινοτόμος σκέψη, κινητήριος δύναμη για τον πολιτισμό και βοήθημα στην ατομική αυτό-εξέλιξη των μαθητών.

Η Βιβλιοθήκη κατά τη μαθησιακή διαδικασία υιοθετεί την αρχή  της «πληροφοριακής παιδείας» για όλους τους μαθητές. Η διαθεσιμότητα πηγών προς τη γνώση και την  πληροφόρηση, καθώς και η ανοιχτή τους διάδοση σε όλες τις  εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι δείγμα άσκησης δημοκρατικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Σκοπός των προγραμμάτων της βιβλιοθήκης είναι η ανάπτυξη ανεξάρτητων, «δια βίου αναγνωστών». Οργανωμένες επισκέψεις στη Βιβλιοθήκη πραγματοποιούν όλοι οι μαθητές τόσο για να εξοικειωθούν με το σύγχρονο τρόπο βιβλιοθηκονομίας όσο και για να συλλέξουν στο αναγνωστήριό της της χρήσιμο υλικό για τις διαθεματικές και άλλες εργασίες τους, όχι μόνον από τα βιβλία αλλά και από τα εξειδικευμένα περιοδικά στα οποία είμαστε συνδρομητές.

Οι μαθητές ενθαρρύνονται και στηρίζονται συμβουλευτικά κατά τις μαθησιακές δραστηριότητες που υλοποιούνται στο πλαίσιο της βιβλιοθήκης και όχι  παίρνοντας οδηγίες.

Με έμφαση στην αυτενέργεια οι μαθητές αναπτύσσουν δημιουργικά την κριτική σκέψη. Καλλιεργούν την αγάπη για το βιβλίο και μέσα από την αμφισβήτηση κατακτούν την αλήθεια της γνώσης αλλά και τα μέσα απόκτησης της.