Τμήμα Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού

Στα Εκπαιδευτήρια Πάνου η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός ως επιστήμη είναι σε διαρκή επαγρύπνηση. Αναζητά, εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις σύγχρονες απαιτήσεις. Μέλημα της Φυσικής Αγωγής είναι ο άνθρωπος και στοχεύει στην παροχή ποιότητας στη ζωή του.

Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής και υποστηρίζεται από άριστα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς της Φυσικής Αγωγής και της προπονητικής, καθώς και από την αντίστοιχη υλικοτεχνική υποδομή.

Οι στόχοι του προγράμματος Φυσικής Αγωγής και του αθλητικού προγράμματος στα Εκπαιδευτήρια Πάνου είναι:

  • Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης του μαθητή.
  • Η γνωριμία και η εξοικείωση των παιδιών με τα περισσότερα ατομικά και ομαδικά αθλήματα.
  • Η βελτίωση ακαδημαϊκών γνώσεων (κανονισμοί, τακτική και τεχνική αθλημάτων) όσο και συμπληρωματικά σε άλλα γνωστικά αντικείμενα στο πλαίσιο της διαθεματικότητας.
  • Η υιοθέτηση θετικής στάσης για την δια βίου άθληση μέσω ενός ή και παραπάνω αθλημάτων που θα γνωρίσει, αγαπήσει, αναπτύξει ο μαθητής στο σχολείο.
  • Η καλλιέργεια της ιδέας του «ευ αγωνίζεσθαι» μέσα από την ανάπτυξη κοινωνικών αξιών όπως είναι ο σεβασμός στον αντίπαλο, το ομαδικό πνεύμα, η προθυμία για αλληλοβοήθεια, η ικανότητα συμμετοχής και επικοινωνίας.
  • Η προαγωγή προσωπικών δεξιοτήτων όπως είναι η αυτοεκτίμηση, η αυτοπειθαρχία και η αυτοπεποίθηση
  • Η συμμετοχή αντιπροσωπευτικών ομάδων του σχολείου σε οργανωμένες αθλητικές εκδηλώσεις (εσωτερικά πρωταθλήματα και διασχολικοί πανελλήνιοι αγώνες)
  • Το άνοιγμα των αθλητικών εγκαταστάσεων των Εκπαιδευτηρίων Πάνου στην τοπική κοινωνία  μέσω ευρέων συνεργασιών με θεσμικούς φορείς, συλλόγους και αθλητικές ομοσπονδίες στο πλαίσιο προγραμμάτων μαζικής άθλησης.
  • Η συνεργασία με συναρμόδιους φορείς, επιστημονικές ενώσεις, ειδικούς και προσωπικότητες του αγωνιστικού αθλητισμού για την ενημέρωση των μαθητών του και την σε βάθος χρόνου αντιμετώπιση των αρνητικών φαινομένων που εμφανίζονται στον αθλητισμό π.χ. βία, ντόπινγκ

Σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες εφαρμόζουμε ενισχυμένο πρόγραμμα άθλησης προσαρμοσμένο στις ανάγκες και την ηλικία των μαθητών. Η ισόρροπη και αρμονική ανάπτυξη νου και σώματος αποτελεί βασική αρχή των Εκπαιδευτηρίων Πάνου.

Η διαθεματική προσέγγιση της φυσικής αγωγής είναι βασικό χαρακτηριστικό του αναλυτικού προγράμματος στο Σχολείο μας, καθώς το μάθημα αυτό αποτελεί προνομιακό χώρο εφαρμογής διεπιστημονικών προσεγγίσεων και μπορεί να διαδραματίσει κυρίαρχο ρόλο για βιωματική μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενοποιώντας πολλούς επιστημονικούς κλάδους (μαθηματικά, γλώσσα, ιστορία, τέχνη, περιβάλλον, αγωγή υγείας, επαγγελματικός προσανατολισμός κλπ.).

Η Φυσική Αγωγή περιλαμβάνει δραστηριότητες που στοχεύουν στην ολική κινητικότητα του παιδιού  και προάγουν την ταυτόχρονη καλλιέργεια του σώματος του παιδιού, των πνευματικών του ικανοτήτων και της συναισθηματικής του ωρίμανσης και υγείας.. Καλλιεργείται η αντίληψη για την αναγκαιότητα φροντίδας και άσκησης του σώματός των μαθητών, η ικανότητα να εκφράζονται δημιουργικά με το σώμα τους και να επιλύουν προβλήματα προκειμένου να επιτύχουν το στόχο τους. Το νήπιο μαθαίνει να κινείται και, ταυτόχρονα, μαθαίνει μέσα από την κίνηση. Χρησιμοποιείται ως κινητική δράση το παιχνίδι (Παραδοσιακά παιχνίδια, Παιχνίδια γνωριμίας, Παιχνίδια μετακίνησης, Παιχνίδια μίμησης, Παιχνίδια αντίδρασης, Δραστηριότητες χειρισμού) ενώ παράλληλα το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα Κολύμβησης και γνωριμία με τα βασικά αθλήματα, τη ρυθμική και ενόργανη γυμναστική, αθλοπαιδιές, το στίβο και ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους σε σχέση με υλικό (μπάλα, σκοινί, στεφάνι κλπ.), με τη δυνατότητα ανταπόκρισής τους δια μέσου της κίνησης σ’ ένα ερέθισμα (ρυθμό, χορό κλπ.)  και με την ανάπτυξη βασικών κινήσεων με όλο το σώμα, στο χώρο (αναρρίχηση, μονόζυγο κλπ.).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει δραστηριότητες που στοχεύουν στην ανάπτυξη των  κινητικών δεξιοτήτων των παιδιών και μέσω αυτών στην καλλιέργεια των φυσικών ικανοτήτων τους και στην ενίσχυση της υγείας τους. Στις μικρές τάξεις το πρόγραμμα εμπεριέχει σε ισορροπία εμπειρίες με δεξιότητες, έννοιες, παιχνίδια, εκπαιδευτική γυμναστική, κολύμβηση, ρυθμούς και χορούς, οι οποίες εντείνουν την κινητική, νοητική, ψυχολογική και τη φυσική κατάσταση του παιδιού μέσα από διάφορα παιδαγωγικά παιχνίδια και ελεύθερες κινητικές δραστηριότητες. Στις μεγαλύτερες τάξεις οι μαθητές αρχίζουν να εντάσσονται σε προγράμματα περισσότερο αθλητικά μέσω της εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων των αθλοπαιδιών, του μπάσκετ, του βόλεϊ, του χάντμπολ, του ποδοσφαίρου, της κολύμβησης, του του κλασικού αθλητισμού και της ενόργανης γυμναστική, καθώς και μέσω της μύησης στο μοντέρνο χορό και στην ελληνική χορευτική παράδοση.

Η Φυσική Αγωγή περιλαμβάνει Ποδόσφαιρο, Μπάσκετ, Κολύμβηση, Χάντμπολ, Βόλεϊ, Χορό, Περιπάτους και ασκήσεις στη φύση, Προγράμματα μυϊκής ενδυνάμωσης και Επιλογές Αθλημάτων, επιδιώκοντας να ενισχυθεί η κινητική κατάσταση των μαθητών με ποικιλία αθλημάτων. Οι μαθητές πέραν των προγραμμάτων της γενικής γυμναστικής, αγωνίζονται και προπονούνται και στο πλαίσιο του θεσμού των Σχολικών Αθλητικών Ομάδων, έχοντας ως στόχο από τη μια πλευρά τη συμμετοχή σε αγώνες και από την άλλη τη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης, την εκμάθηση διαφόρων αθλημάτων και την ολοκληρωμένη εκγύμναση του σώματος.

Στο Λύκειο, όπου τα παιδιά δεν έχουν χρόνο για αγωνιστικές υποχρεώσεις και οι εξετάσεις είναι η προτεραιότητά τους, στόχος της Φυσικής Αγωγής είναι  η εκτόνωση και η  ψυχαγωγία μέσω οργανωμένων ατομικών και ομαδικών παιχνιδιών. Στην Α’ Λυκείου συνεχίζεται κανονικά το πρόγραμμα του Γυμνασίου ενώ στις μεγαλύτερες τάξεις το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδιώκει την τελειοποίηση της τεχνικής και των κανονισμών των αθλοπαιδιών (Ποδόσφαιρο, το Μπάσκετ, το Βόλεϊ, το Χάντμπολ και τον Κλασικό Αθλητισμό,), την καλλιέργεια αγωνιστικής διάθεσης και πνεύματος συνεργασίας – ομαδικότητας (οι μαθητές εξοικειώνονται να παίζουν μόνοι τους χωρίς διαιτητή με τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής να επεμβαίνει όποτε χρειάζεται, παροτρύνοντας, συμβουλεύοντας, διορθώνοντας και επιβραβεύοντας την προσπάθεια).