Εκπαιδευτικά Τμήματα

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Τα υπερσύγχρονα Εργαστήρια Πληροφορικής αποτελούν χώρο μελέτης, έρευνας, ενεργητικής συμμετοχής και συνεργασίας.

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

Στα Εκπαιδευτήρια Πάνου η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός ως επιστήμη είναι σε διαρκή επαγρύπνηση.

Φυσικών Επιστημών

STEM Εκπαίδευση (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

Ξένων Γλωσσών

Μαθαίνουμε την Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική Γλώσσα.

Ευρωπαικών & Διεθνών Προγραμμάτων

Προετοιμάζουμε τους ευρωπαίους πολίτες του αύριο.

Μαθηματικών

Βιωματική σύνδεση των μαθητών με τα μαθηματικά.

Βιβλιοθήκη "ΑΦΑΙΑ"

Mε πλούσιο υλικό (ψηφιακό και μη) εμπλουτίζει τις εκπαιδευτικές μας δραστηριότητες σε όλες τις βαθμίδες του Σχολείου μας