Απογευματινές Δράσεις

Το Σχολείο μας δημιουργεί κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα απογευματινών δράσεων για μαθητές/τριες όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, το οποίο εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Οι απογευματινές εκπαιδευτικές δράσεις απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες τόσο των Εκπαιδευτηρίων όσο και των σχολείων της ευρύτερης περιοχής. Στοχεύουν στην εποικοδομητική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών μέσα από τη διαμόρφωση ενός πολύπλευρου και ευχάριστου παιδαγωγικού προγράμματος που καλλιεργεί τις ιδιαίτερες κλίσεις και τη μάθηση μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις που αναπτύσσονται παρέχουν πολλές ευκαιρίες προκειμένου οι μαθητές και οι μαθήτριες να διευρύνουν τον κύκλο των ενδιαφερόντων τους, να δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους σε νέα πεδία, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να καλλιεργούν την αυτονομία τους, να εκφράζουν τον εαυτό τους και να καλλιεργούν τις πνευματικές και φυσικές τους δυνατότητες πέρα από τα στενά όρια της τυπικής μάθησης.

Τα παιδιά μέσω του προγράμματος απογευματινών δράσεων βιώνουν πλούσιες εμπειρίες που έχουν ως συστατικά τους τόσο την υιοθέτηση θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση όσο και την καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα μαθήματα ακολουθούν συστηματικούς ρυθμούς και ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε μαθησιακής και ηλικιακής ομάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα Εκπαιδευτήρια Πάνου ετησίως σχεδιάζουν και οργανώνουν με τη συνεργασία εξειδικευμένων παιδαγωγών και συνεργατών μια ποικιλία δράσεων από ένα ευρύ φάσμα σύγχρονων και καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών όπως ενδεικτικά:

  • Εργαστήρι Λογικής & Μαθηματικής Σκέψης
  • Εκπαιδευτική Ρομποτική
  • Κολύμβηση
  • Ενόργανη Γυμναστική