Δημοτικό

Στο Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων Πάνου έχουμε βαθιά γνώση του πόσο σημαντική είναι η πρώτη επαφή του παιδιού με τη συστηματική μάθηση και πως επηρεάζει τη μετέπειτα γνωστική και ψυχική εξέλιξή του.

Φιλοσοφία - Στόχοι

Το Δημοτικό μας είναι ένα Βιωματικό Σχολείο, ένα Σχολείο ζωής, που στοχεύει στην παροχή πολύπλευρης παιδείας. Η διδασκαλία είναι δημιουργική, συστηματική, σύγχρονη με σκοπό τη διεύρυνση της σκέψης και την καλλιέργεια της ψυχής μέσα από ενεργητικές τεχνικές μάθησης και διαθεματική προσέγγιση της ύλης.

Βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας μας αποτελεί το Ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας, που προβλέπει την κατάκτηση της γνώσης μέσα από την εμπειρία, τον προβληματισμό, το παράδειγμα, την παρατήρηση, την ανάλυση και την έρευνα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση

Η Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου αποτελείται από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή. Μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων αποτελεί το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ’ αυτήν.

Το Σύλλογο Διδασκόντων απαρτίζουν οι διδάσκοντες όλων των κλάδων, που έχουν οργανική θέση ή υπηρετούν στη σχολική μονάδα με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεδριάζει πριν από την έναρξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους, μετά τη λήξη τους, καθώς και σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με το μηνιαίο πρόγραμμα συνεδριάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Πάνου περιέχει τα μαθήματα που προβλέπει το Κρατικό Αναλυτικό Πρόγραμμα με ορισμένα από αυτά να είναι ενισχυμένα σε ώρες διδασκαλίας. Περιλαμβάνει, επίσης, καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, που προάγουν την κριτική σκέψη και την έρευνα, έννοιες συνυφασμένες με τη φιλοσοφία του σχολείου και διδάσκονται σε ειδικούς χώρους.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αποσκοπεί στο να προσφέρει μια υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σ’ ένα μαθησιακό περιβάλλον ενθάρρυνσης και υποστήριξης προς τους μαθητές μας, που τους βοηθά να αριστεύσουν και να αξιοποιήσουν όλες τις ικανότητές τους, συσχετίζοντας τη σχολική γνώση με την πραγματική ζωή.

Διαβάστε περισσότερα