Δημοτικό

Στο Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων Πάνου έχουμε βαθιά γνώση του πόσο σημαντική είναι η πρώτη επαφή του παιδιού με τη συστηματική μάθηση και πως επηρεάζει τη μετέπειτα γνωστική και ψυχική εξέλιξή του.

Φιλοσοφία - Στόχοι

Βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας μας αποτελεί το Ανακαλυπτικό μοντέλο διδασκαλίας, που προβλέπει την κατάκτηση της γνώσης μέσα από την εμπειρία, τον προβληματισμό, το παράδειγμα, την παρατήρηση, την ανάλυση και την έρευνα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση

Η Διεύθυνση του Δημοτικού Σχολείου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου αποτελείται από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή. Μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων αποτελεί το συλλογικό όργανο διοίκησης της σχολικής μονάδας και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ’ αυτήν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού των Εκπαιδευτηρίων Πάνου περιέχει τα μαθήματα που προβλέπει το Κρατικό Αναλυτικό Πρόγραμμα με ορισμένα από αυτά να είναι ενισχυμένα σε ώρες διδασκαλίας. Περιλαμβάνει, επίσης, καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, που προάγουν την κριτική σκέψη και την έρευνα, έννοιες συνυφασμένες με τη φιλοσοφία του σχολείου και διδάσκονται σε ειδικούς χώρους.

Διαβάστε περισσότερα