Φιλοσοφία

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία στο Νηπιαγωγείο αποσκοπεί στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού μέσα από ένα σύστημα που του επιτρέπει να είναι χαρούμενο, να αναπτύξει την κοινωνικότητα και την προσωπικότητά του και να καλλιεργηθεί.

Στην προσχολική εκπαίδευση εργαζόμαστε σε πολλαπλά επίπεδα: στο γνωστικό, το συναισθηματικό, το κοινωνικό, επιδιώκοντας το καθημερινό «ταξίδι» στη μάθηση να γίνεται μια ελκυστική ενασχόληση που διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Η εκπαίδευση του παιδιού κατευθύνεται από το ίδιο το παιδί, που μαθαίνει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να αναπτύσσει την υπευθυνότητά και την κριτική του σκέψη. Τα παιδιά χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία τους σε τμήματα. Οι αίθουσες διαμορφώνονται σε ιδιαίτερους χώρους ή “γωνιές”, όπου το παιδί καλείται να εκδηλώσει απορίες και να τις εκφράσει στην ομάδα του, βρίσκοντας λύσεις και απαντήσεις. Ταυτόχρονα, μαθαίνουν να αυτοεξυπηρετούνται, αποκτούν αυτοπεποίθηση και καλλιεργούν την κοινωνικότητά τους.
  • Η μάθηση είναι μία βιωματική διαδικασία, που ξεπερνά τα στενά όρια της απομνημόνευσης πληροφοριών. Η γνώση προσεγγίζεται μέσα από μελετημένες βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια ρόλων και αναπαραστάσεις.
  • Μέσα από το παιχνίδι και την παρατήρηση το παιδί ανακαλύπτει οτιδήποτε μέχρι εκείνη τη στιγμή του ήταν άγνωστο. Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται, αποκτά αυτοπεποίθηση και αναπτύσσει διαρκή αγάπη για μάθηση.
  • Η μαθησιακή διαδικασία είναι ομαδοσυνεργατική, καθώς η δημιουργία ομάδων και η συνεργασία μεταξύ των μαθητών θεωρείται αποτελεσματικός τρόπος για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
  • Τα θέματα προσεγγίζονται διαθεματικά, δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να συγκροτήσουν ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων και επιλέγονται μαζί με τα παιδιά στη βάση των ενδιαφερόντων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η εκπαιδευτική μας μεθοδολογία περιλαμβάνει:

Θεματικές προσεγγίσεις είναι προγραμματισμένες εμπειρίες μάθησης, όπου η επιλογή των θεμάτων και ο σχεδιασμός έχουν γίνει από τους εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, όμως οι νηπιαγωγοί ακούν προσεκτικά τις ιδέες και τις προτάσεις των παιδιών και μπορεί τελικά να αναπτυχθούν περισσότερες δραστηριότητες από αυτές που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Ωστόσο , το ενδιαφέρον των παιδιών για το θέμα που επέλεξαν οι εκπαιδευτικοί μπορεί να μην είναι έντονο, οπότε αυτό διακόπτεται.

Σχέδια εργασίας: αναδύονται από τα ίδια τα παιδιά, τα οποία μάλιστα συμμετέχουν στο σχεδιασμό της πορείας της έρευνας. Η χρονική διάρκεια των δραστηριοτήτων συνδέεται άμεσα και σε αυτή την περίπτωση με τη διατήρηση του ενδιαφέροντος των παιδιών.

Συνεργασία Γονέων – Σχολείου: Η βοήθεια των γονέων είναι πολύτιμη, καθώς μπορούν να συγκεντρώσουν μαζί με τα παιδιά πληροφορίες από το Internet ή από σχετικά βιβλία, αντικείμενα κτλ. Επιπλέον, μπορεί κάποιοι γονείς να προσκληθούν στην τάξη, προκειμένου να μιλήσουν για το επάγγελμά τους, όταν αυτό σχετίζεται με κάποιο από το θέματά μας π.χ. ταχυδρόμος, κτηνίατρος. Ακόμη, οι γονείς που επιθυμούν και έχουν την δυνατότητα, μπορούν να μας συνοδεύουν στις επισκέψεις, που έχουν προγραμματιστεί και υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας.

Φάκελος αξιολόγησης – Portfolio: Οι ατομικοί φάκελοι των παιδιών αποτελούν πολύτιμο υλικό για την παρακολούθηση της μαθησιακής τους εξέλιξης. Στον ατομικό αρχείο – φάκελο συγκεντρώνονται αντιπροσωπευτικές εργασίες με τις οποίες η εκπαιδευτικός διαπιστώνει τον ατομικό ρυθμό του κάθε παιδιού και την εξέλιξη του, ώστε στη συνέχεια να το υποστηρίξει σύμφωνα με τις ατομικές μαθησιακές του ανάγκες .