Νηπιαγωγείο

Το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου παρέχει εκπαίδευση προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας για παιδιά από 4 έως 6 ετών.

Η φιλοσοφία μας

Στο Νηπιαγωγείο μας επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε στέρεες βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα θετική στάση τους προς τη μάθηση, σεβόμενοι τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού.

Γι’ αυτό και η διδακτική μεθοδολογία που αναπτύσσουμε είναι ολιστική και διαθεματική, προσεγγίζοντας τη  γνώση ως ολότητα και όχι τεμαχισμένη σε διαφορετικές γνωστικές περιοχές. Οι εμπειρίες και οι δράσεις των παιδιών αποτελούν το βασικό κορμό της εκπαίδευσης. Παρέχοντας στα παιδιά θετικές μαθησιακές εμπειρίες και δυνατότητες να αλληλεπιδράσουν με άλλους, επιδιώκουμε να τονώσουμε την αυτοπεποίθησή τους και να τα εμπλέξουμε δυναμικά στη μαθησιακή διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία στο Νηπιαγωγείο αποσκοπεί στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού μέσα από ένα σύστημα που του επιτρέπει να είναι χαρούμενο, να αναπτύξει την κοινωνικότητα και την προσωπικότητά του και να καλλιεργηθεί.

Στην προσχολική εκπαίδευση εργαζόμαστε σε πολλαπλά επίπεδα: στο γνωστικό, το συναισθηματικό, το κοινωνικό, επιδιώκοντας το καθημερινό «ταξίδι» στη μάθηση να γίνεται μια ελκυστική ενασχόληση που διακρίνεται από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Η εκπαίδευση του παιδιού κατευθύνεται από το ίδιο το παιδί, που μαθαίνει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να αναπτύσσει την υπευθυνότητά και την κριτική του σκέψη. Τα παιδιά χωρίζονται ανάλογα με την ηλικία τους σε τμήματα.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου συγκροτείται  από παιδαγωγικές αρχές, οι οποίες πηγάζουν από τα πλέον σύγχρονα ερευνητικά και θεωρητικά δεδομένα για την ανάπτυξη και εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμά μας προάγει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης καθώς και το βιωματικό και διερευνητικό τρόπο μάθησης. Τα παιδιά αποκτούν τη δυνατότητα να συνδέσουν διαφορετικές εμπειρίες, να παρατηρήσουν και να πειραματιστούν.

Διαβάστε περισσότερα