Νηπιαγωγείο

Το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου παρέχει εκπαίδευση προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας για παιδιά από 4 έως 6 ετών.

Η φιλοσοφία μας

Στο Νηπιαγωγείο μας επιδιώκουμε να οικοδομήσουμε στέρεες βάσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και τη μετέπειτα θετική στάση τους προς τη μάθηση, σεβόμενοι τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

Η εκπαιδευτική μεθοδολογία στο Νηπιαγωγείο αποσκοπεί στη διαπαιδαγώγηση του παιδιού μέσα από ένα σύστημα που του επιτρέπει να είναι χαρούμενο, να αναπτύξει την κοινωνικότητα και την προσωπικότητά του και να καλλιεργηθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου συγκροτείται  από παιδαγωγικές αρχές, οι οποίες πηγάζουν από τα πλέον σύγχρονα ερευνητικά και θεωρητικά δεδομένα για την ανάπτυξη και εκπαίδευση των παιδιών προσχολικής ηλικίας.

Διαβάστε περισσότερα