Φιλοσοφία

Το Λύκειο αποτελεί το επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το τελικό στάδιο διαμόρφωσης της προσωπικότητας του μαθητή μας. Το πρόγραμμα του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου κινείται σε δύο άξονες:

  • Αποσκοπεί στην προετοιμασία των μαθητών μας για τη συνέχιση των σπουδών τους και τη μετέπειτα ένταξή τους στην παραγωγική αλυσίδα της κοινωνίας, μέσα από την επιτυχία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Για το λόγο αυτό το πρόγραμμα στο Λύκειο είναι ιδιαίτερα εντατικό, επιδιώκοντας να εφοδιάσουμε τους νέους μας με τις γνώσεις και τις ικανότητες εκείνες, που θα τους εξασφαλίσουν μια επιτυχημένη σταδιοδρομία.
  • Αποσκοπεί στην πολύπλευρη συγκρότηση της προσωπικότητας των μαθητών, μέσω μίας αγωγής που καλλιεργεί τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και συμβάλλει στη δημιουργική ένταξή τους στην επιστημονική, πολιτιστική και κοινωνική πραγματικότητα της χώρας μας, της Ευρώπης και του ευρύτερου παγκοσμιοποιημένου  περιβάλλοντος.

Έτσι, το Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου επιδιώκει την ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή και εργάζεται για τη μελλοντική του πρόοδο και επιτυχία, παρέχοντας το πλαίσιο για τη δημιουργική ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα και τον πραγματικό κόσμο, ώστε οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν ότι η γνώση αποτελεί ένα σύνολο. Κεντρικό ρόλο παίζουν οι προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση, που αφορούν την ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων με στόχο την κριτική και αυτόνομη σκέψη, καθώς και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, οι μαθητές μας στο Λύκειο κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και να καθιστούν την επικοινωνία τους με τους άλλους εύκολη, χρήσιμη και ευχάριστη. Οι νέοι μας διαπαιδαγωγούνται ως Πολίτες του Κόσμου, ως υπεύθυνοι πολίτες με παγκόσμια νοοτροπία, οι οποίοι αναλαμβάνουν ευθύνες και χαράσσουν ένα κοινό όραμα για έναν κόσμο πιο δίκαιο και βιώσιμο για όλους.

Για το λόγο αυτό, επιδιώκουμε οι μαθητές μας κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Γενικό Λύκειο να ενισχυθούν μέσω της διδασκαλίας και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προκειμένου να καλλιεργήσουν τις βασικές  «Δεξιότητες του 21ου αιώνα», αυτών που θα τους καταστήσουν επιτυχείς επαγγελματίες και ολοκληρωμένες προσωπικότητες, και συγκεκριμένα:

  • Κριτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Περιέργεια και φαντασία
  • Πρόσβαση και ανάλυση πληροφορίας
  • Αποτελεσματική Προφορική και Γραπτή επικοινωνία
  • Πρωτοβουλία και Επιχειρηματικότητα
  • Κινητικότητα και Προσαρμοστικότητα
  • Συνεργασία και ηγετικές ικανότητες