Λύκειο

Το Λύκειο αποτελεί το επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το τελικό στάδιο διαμόρφωσης της προσωπικότητας του μαθητή μας.

Η φιλοσοφία μας

Το πρόγραμμα του Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου αποσκοπεί στην:

  • Αποσκοπεί στην προετοιμασία των μαθητών μας για τη συνέχιση των σπουδών τους και τη μετέπειτα ένταξή τους στην παραγωγική αλυσίδα της κοινωνίας.
  • Αποσκοπεί στην πολύπλευρη συγκρότηση της προσωπικότητας των μαθητών, μέσω μίας αγωγής που καλλιεργεί τα ανθρωπιστικά ιδεώδη και συμβάλλει στη δημιουργική ένταξή τους στην επιστημονική,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση

Η Διεύθυνση του Λυκείου αποτελείται από το Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή. Αποτελεί το κεντρικό όργανο διοίκησης του σχολείου και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ’ αυτήν σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Γενικό Λύκειο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου εστιάζει στην εφαρμογή ενός απαιτητικού προγράμματος σπουδών, προετοιμάζοντας το μαθητικό δυναμικό του σχολείου για την επιτυχία στις σπουδές του σε Πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Πρόγραμμα Σπουδών αναπτύσσεται:

  • Στην Πρωινή Ζώνη (08:10 έως 14:05): αφορά το Βασικό Πρόγραμμα Σπουδών και περιλαμβάνει τα μαθήματα που καθορίζονται από το Κρατικό Αναλυτικό Πρόγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα