Φιλοσοφία

Η διδασκαλία στα εκπαιδευτήρια Πάνου, στοχεύει στο σχηματισμό μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας και στην απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση.

Η φοίτηση ενός παιδιού στο Γυμνάσιο ταυτίζεται με το πέρασμά του από την παιδική στην εφηβική ηλικία. Η ζωή στον 21ο αιώνα καλεί τους εφήβους να αντιμετωπίσουν συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις, σε μια κρίσιμη περίοδο της σωματικής, πνευματικής, ψυχικής ανάπτυξής τους, μια περίοδο με αβεβαιότητες και ερωτηματικά.

Το πλαίσιο αυτής της μαθησιακής και ηλικιακής ανανέωσης, που χαρακτηρίζει τη φύση του μαθητή του Γυμνασίου, προσδιορίζει και τους στόχους του εκπαιδευτικού μας σχεδιασμού στη βαθμίδα αυτή.

Στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου θέτουμε τις βάσεις του αυριανού ακαδημαϊκού πολίτη. Στο στόχο αυτό συμβάλλουν όλα τα μαθήματα, το καθένα από τη δική του σκοπιά. Η διδασκαλία στοχεύει στο σχηματισμό μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας και στην απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση.

Γι’ αυτό και επιδιώκουμε τη σωστή θεμελίωση των επιστημονικών εννοιών, την ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ευθύνης των μαθητών μας, την άσκηση της κριτικής τους σκέψης και την προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου μέσα από την πολυμορφία των διδακτικών μέσων.

Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε τα σωματικά, πνευματικά και ψυχικά χαρίσματά των μαθητών μας, διαπαιδαγωγώντας ανθρώπους με ευαισθησία, κατανόηση και διάθεση για συνεργασία σε ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία και τη διεθνή κοινότητα, ανθρώπους που αναγνωρίζουν την κοινή ανθρώπινη φύση και αναλαμβάνουν με αίσθημα ευθύνης την προστασία του πλανήτη, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός δικαιότερου και πιο ειρηνικού κόσμου.