Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου, περιλαμβάνει τα μαθήματα που καθορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, το Πρόγραμμα Σπουδών:

 • Ενισχύει το πρόγραμμα μαθημάτων με επιπλέον ώρες διδασκαλίας στα μαθήματα των Αγγλικών και της Β΄ Ξένης Γλώσσας.
 • Διευρύνει το πρόγραμμα μαθημάτων με επιπλέον δραστηριότητες και εκπαιδευτικά προγράμματα, όπως Καινοτόμα Προγράμματα, Αθλητικές Δραστηριότητες και Ομίλους.
 • Εφαρμόζει εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίαςπου αναδεικνύει τις ικανότητες και τις δεξιότητες κάθε μαθητή, καλύπτοντας τη σχολική ύλη.
 • Πρωτοπορεί στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση των μαθησιακών στόχων.
 • Μεριμνά για την αναπλήρωση των μαθημάτων των μαθητών που απουσίαζαν δικαιολογημένα από το σχολείο με στόχο την κάλυψη της διδαχθείσας ύλης από το διδάσκοντα καθηγητή.
 • Υποστηρίζει περαιτέρω την προσπάθεια των μαθητών με τις ώρες συνεργασίας εκπαιδευτικών – μαθητών, κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί είναι διαθέσιμοι για την υποστήριξη των μαθητών σε θέματα που άπτονται των διδασκόμενων μαθημάτων.
 • Προετοιμάζει με μεθοδικότητα τους μαθητές για τα πτυχία ξένων γλωσσών και υπολογιστών, που αποτελούν σημαντικότατα εφόδια για τη σύγχρονη κοινωνία.

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου έχει ως στόχο να θέσει τις βάσεις της μαθησιακής, κοινωνικής και επαγγελματικής επιτυχίας, της συναισθηματικής ολοκλήρωσης και της ηθικής διαπαιδαγώγησης των εφήβων μας. Στο πλαίσιο αυτό, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου αναπτύσσεται σε δύο ζώνες:

 1. Βασικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (08:10 έως 14:05): ακολουθεί τον κορμό του επίσημου προγράμματος της Πολιτείας αλλά είναι εμπλουτισμένο με επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες μέσω εγκεκριμένων «παρεκκλίσεων».
 2. Διευρυμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (08:10 έως 16:00): παρέχονται για όσους μαθητές το επιθυμούν πρόσθετες ώρες διδασκαλίας με ενισχυτική διδασκαλία, δημιουργικές μαθησιακές επιλογές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που διευρύνουν την παιδαγωγική και διδακτική μας μεθοδολογία.

Αρχαία & Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Η καλλιέργεια του Λόγου κατέχει σημαντική θέση στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Πάνου. Έτσι, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στη γλωσσική καλλιέργεια των μαθητών μας, επιδιώκοντας να γίνουν καλοί ομιλητές, ακροατές, αναγνώστες και χειριστές του γραπτού λόγου, δεξιότητες πολύ σημαντικές για όλη τους τη ζωή. Η πρώτη επαφή με τα Αρχαία Ελληνικά στην Α Γυμνασίου επιδιώκεται να αποτελέσει με τη συνδρομή των βοηθητικών εγχειριδίων του σχολείου και του πλούσιου εποπτικού υλικού μία γόνιμη και ευχάριστη εμπειρία, που αποδεσμεύει τους μαθητές από την κανονιστική και φοβική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου και τους οδηγεί στη συνειδητοποίηση της διαχρονικότητας της ελληνικής γλώσσας. Η μελέτη και η ερμηνευτική προσέγγιση των λογοτεχνικών κειμένων, που συμβάλλει στην αισθητική καλλιέργεια και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών μας και η Παραγωγή ορθού και ολοκληρωμένου προφορικού λόγου, προσαρμοσμένου στις εκάστοτε περιστάσεις, με προσεγμένη χρήση του λεξιλογίου, της γραμματικής, του συντακτικού και της στίξης, αποτελούν κεντρικούς στόχους της γλωσσικής αγωγής, αξιοποιώντας μία διαθεματική, βιωματική και διευρυμένη μαθησιακή διαδικασία. Η μελέτη και οι συχνές εργασίες σε ποικίλα κείμενα, η συμμετοχή σε Ομίλους Ρητορικής Τέχνης, Δημοσιογραφίας, Φιλαναγνωσίας και Δημιουργικής Γραφής, οι ομαδικές αλλά και εξατομικευμένες διορθώσεις γραπτών κειμένων των μαθητών, τα παιχνίδια με παραγωγή λέξεων και ετυμολογία, η χρήση λεξικών, η σύνταξη «γλωσσικών ημερολογίων», η χρήση της δανειστικής βιβλιοθήκης, η χρήση εξειδικευμένων λογισμικών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, οι συχνοί εσωτερικοί διαγωνισμοί γλώσσας, αποτελούν ενδεικτικά εκπαιδευτικά εργαλεία, που διαμορφώνουν ένα πρόσφορο μαθησιακό περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου οι μαθητές οδηγούνται σταδιακά στην κατανόηση του γλωσσικού συστήματος και των παραμέτρων που επηρεάζουν τον λόγο.

Ιστορία, Θρησκευτικά, Οικιακή Οικονομία, Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Αντιμετωπίζονται ως μία εξαιρετική πηγή καλλιέργειας και αξιοποιούνται ως σημαντικό επιστημονικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός ευρέως μορφωτικού επιπέδου των μαθητών μας, που είναι αναγκαίο για όλη την ενήλικη ζωή τους. Για το λόγο αυτό η διδασκαλία των μαθημάτων αξιοποιεί ενεργητικές και βιωματικές τεχνικές μάθησης, που καλλιεργούν την κριτική ικανότητα και τη δημιουργική σύνθεση μέσω διαθεματικών εργασιών ατομικών και ομαδικών, παρουσίασης εργασιών στην ομάδα ή στο σύνολο της σχολικής κοινότητας, προκειμένου να καλλιεργηθούν και άλλες επικοινωνιακές δεξιότητες, της αξιοποίησης της τεχνολογίας (διαδραστικοί πίνακες, ψηφιακή πλατφόρμα), της συμμετοχής σε διαγωνισμούς και καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, εκπαιδευτικές επισκέψεις κ.ά..

Η μαθηματική σκέψη έχει πρωτεύουσα σημασία στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου και διδάσκεται με τρόπο που να αναδεικνύει τα Μαθηματικά ως κατεξοχήν έκφραση της ανθρώπινης λογικής, ως αναλυτική και συνθετική ικανότητα, ως βάση για τη μελέτη άλλων επιστημών και ως εργαλείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας. Τα Μαθηματικά περιλαμβάνουν δύο (2) κλάδους: α. της Άλγεβρας και β. της Γεωμετρίας. Με βιβλιοτετράδια επιμελημένα από το Τμήμα Μαθηματικών των Εκπαιδευτηρίων μέσα από τη διδασκαλία τους επιτυγχάνεται συστηματικά και μεθοδικά η οργάνωση του τρόπου σκέψης του μαθητή, στοιχείο απαραίτητο για τη γενικότερη καλλιέργειά του και την αντιμετώπιση προβλημάτων, και όχι μόνον στο πλαίσιο του μαθήματος.Στόχος είναι οι μαθητές να απαλλαγούν από το φόβο των μαθηματικών, να εξοικειωθούν με όλες τις μορφές και τα επίπεδα της μαθηματικής λογικής και να αναπτύξουν ένα στέρεο γνωστικό υπόβαθρο, απαραίτητο για να συνεχίσουν με καλές επιδόσεις στο απαιτητικό επίπεδο των Μαθηματικών στο Λύκειο.

Οι μαθητές με τα μαθήματα της Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωγραφίας και Τεχνολογίας καλλιεργούν την κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα και αναγνωρίζουν τη σχέση μεταξύ της επιστήμης, των τεχνολογικών εξελίξεων και της ποιότητας της ζωής. Παράλληλα, κατανοούν και εμβαθύνουν στη διδακτέα ύλη και προετοιμάζονται για τις απαιτήσεις του Λυκείου. Στη διδασκαλία τους εφαρμόζεται η βιωματική προσέγγιση σε συνδυασμό με τη διερευνητική μέθοδο. Η Εργαστηριακή Διδασκαλία αυτών των μαθημάτων στα υπερσύγχρονα εργαστήρια του σχολείου, εξασφαλίζει τη βιωματική και πειραματική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου ενώ η σύνδεση των διαφορετικών διδακτικών αντικειμένων μεταξύ τους, βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν τις επιστημονικές έννοιες και έτσι να έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον και κίνητρο για μάθηση. Στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του σχολείου στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών ενσωματώνονται εξάλλου βιωματικές STEM δράσεις.

Τα Αγγλικά είναι η βασική ξένη γλώσσα του Γυμνασίου και διδάσκεται με επιπλέον διδακτικές ώρες από το Κρατικό πρόγραμμα. Οι μαθητές χωρίζονται σε Επίπεδα Ικανότητας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ομοιογένεια της ομάδας και να οργανώνεται η προετοιμασία για την κατάκτηση των διπλωμάτων πιστοποίησης σύμφωνα με τους προσωπικούς ρυθμούς του κάθε μαθητή. Στο πλαίσιο αυτό οι μαθητές προετοιμάζονται για τις εξετάσεις απόκτησης πιστοποιημένων πτυχίων γλωσσομάθειας, ενώ στη διδακτική διαδικασία αξιοποιούνται και αγγλόφωνοι εκπαιδευτικοί. Η Προσομοίωση Εξετάσεων (MockTest) δίνει εξάλλου τη δυνατότητα στους μαθητές να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους κάτω από πραγματικές συνθήκες εξετάσεων. Για την καλλιέργεια επικοινωνιακής ευχέρειας στην αγγλική γλώσσα και την κατάκτησή της ως μητρικής γλώσσας, πέρα από το μάθημα των Αγγλικών, οι μαθητές διδάσκονται στοιχεία της Αγγλικής γλώσσας και σε άλλα μαθήματα όπως η Βιολογία, η Γεωγραφία και η Οικιακή Οικονομία.

Η δεύτερη ξένη γλώσσα – Γαλλικά ή Γερμανικά – διδάσκεται εντατικά με επιπλέον διδακτικές ώρες σε σχέση με το Κρατικό Πρόγραμμα και στόχο την κατάκτηση πιστοποιημένων διπλωμάτων γλωσσομάθειας. Και στη δεύτερη ξένη γλώσσα πραγματοποιείται προσομοίωση εξετάσεων (MockTest). Στη διδασκαλία αξιοποιούνται σύγχρονα συγγράμματα και καινοτόμες παιδαγωγικές μέθοδοι που συμπεριλαμβάνουν πλούσιο εποπτικό υλικό και τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.

Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και η ένταξη της φιλοσοφίας STEM μέσα στην καθημερινότητα της σχολικής ζωής αποσκοπεί στο να δώσει στους μαθητές μας όλα εκείνα τα εφόδια, ώστε να αντιλαμβάνονται και να εμβαθύνουν στους νέους όρους που έχει εισαγάγει στη γλώσσα μας η ψηφιακή εποχή. Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα Πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, με διπλώματα (Diploma in IT Skills) αναγνωρισμένα από το κράτος και διεθνούς ισχύος. H διδασκαλία της Πληροφορικής γίνεται σε υπερσύγχρονο εργαστήριο, ενώ η εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες μέσα από καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα (όπως η συγγραφή κώδικα και η Ρομποτική με βασικές έννοιες εντολών, αλγορίθμων και κινήσεων) προσθέτει στους μαθητές μας μια ευρύτερη θεώρηση της τεχνολογίας και τους προετοιμάζει μέσα από τις αποκτώμενες Ψηφιακές Δεξιότητες (DigitalSkills) για τον ψηφιακό κόσμο, στον οποίο θα ζήσουν.

Εικαστικά: Το μάθημα των Εικαστικών αποτελείται από θέματα και ενότητες, που μέσα από σωστή καθοδήγηση βοηθούν τα παιδιά να αναπτύξουν τα αισθητικά τους χαρίσματα και να δημιουργήσουν έργα με φαντασία και αγάπη για την Τέχνη. Το επιμέρους πρόγραμμα των τάξεων διαμορφώνεται σύμφωνα με τις προτάσεις του ενιαίου προγράμματος σπουδών και μπορεί να περιλαμβάνει σχέδιο με μολύβι ή πενάκι, ζωγραφική με υδατοδιαλυτά χρώματα, γραφιστική, γλυπτική με σύρμα και χαρτοπολτό, χαρακτική και άλλα αντικείμενα μέσα από τη μελέτη σημαντικών εικαστικών σταθμών και σημαντικών καλλιτεχνών. Για τη συμμετοχή του μαθητή και την επιτυχέστερη προσέγγιση του διδακτικού αντικειμένου σημαντική είναι η συμβολή του εποπτικού υλικού με το οποίο είναι εφοδιασμένο το Σχολείο μας. Λευκώματα, ταινίες και slides βοηθούν στο διδακτικό έργο, ενώ τον ίδιο σκοπό εξυπηρετούν και οι επισκέψεις σε χώρους καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος (μουσεία, πινακοθήκες, εργαστήρια και εκθέσεις). Το μάθημα πραγματοποιείται στο πλήρως εξοπλισμένο Εργαστήριο Καλλιτεχνικών του σχολείου, ενώ όσοι μαθητές έχουν ιδιαίτερη κλίση και ενδιαφέρον για τα Εικαστικά εντάσσονται και στους Ομίλους Εικαστικών, συμμετέχοντας σε Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς.

Μουσική: Το μάθημα της Μουσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο  προσφέρει έντονες μουσικές συγκινήσεις και εμπειρίες στους μαθητές μέσα από τη βιωματική μάθηση. Η συμμετοχή σε μουσικές δραστηριότητες  όπως είναι το τραγούδι, η ρυθμική κίνηση, η ενεργητική ακρόαση, η οργανική εκτέλεση, και οι δημιουργικές εργασίες, μ’ ένα τρόπο ευχάριστο και άμεσα αντιληπτό για τα παιδιά, ενθαρρύνει την επιθυμία τους για έκφραση και εξωτερίκευση των συναισθημάτων τους και τη διάθεση συμμετοχής τους στη μαθησιακή διαδικασία. Το μάθημα πραγματοποιείται στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα Μουσικής του σχολείου, που διαθέτει και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Όσοι μαθητές έχουν ιδιαίτερη κλίση και ενδιαφέρον για τη Μουσική εντάσσονται στον Όμιλο Χορωδίας και στον Όμιλο Μουσικών Οργάνων και Ορχήστρας, συμμετέχοντας στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Χορωδιών και σε ενδοσχολικές και εξωσχολικές συναυλίες.

Θέατρο: Το Θέατρο δημιουργεί ένα θεωρητικό και πρακτικό πεδίο συνάντησης των μαθητών με τη λογοτεχνία, την υποκριτική, τη μουσική, το χορό, τα εικαστικά. Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων  όχι μόνο  μαθαίνουν  αλλά και εφαρμόζουν τη γνώση που έχουν αποκτήσει μέσα από την παραγωγή θεατρικών παραστάσεων. Οι μαθητές αναγιγνώσκουν, αναλύουν θεατρικά κείμενα και αναλαμβάνουν ρόλους, ασκώντας λόγο και συναίσθημα, ενώ παράλληλα σχεδιάζουν τα κοστούμια και τα σκηνικά. Όσοι μαθητές έχουν ιδιαίτερη κλίση και ενδιαφέρον για το Θέατρο, εντάσσονται στο Θεατρικό Εργαστήρι, συμμετέχοντας σε σχετικά μαθητικά φεστιβάλ εφηβικού θεάτρου και σε ενδοσχολικές και εξωσχολικές παραστάσεις και events.

 

 

Χορός/Κίνηση: Ο χορός συνδράμει στη μορφωτική προσπάθεια του σχολείου μας για δημιουργία διόδου και υποστήριξη της μετάβασης από το λογικό σύστημα στο συμβολικό και αποτελεί για τα παιδιά ισχυρό μέσο εκπαίδευσης, επικοινωνίας, χειραφέτησης και αγωγής πολιτισμικής. Στο πλαίσιο αυτό, ο χορός (παραδοσιακός και μοντέρνος) και η κίνηση ως μέσο διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης, γίνεται εργαλείο προκειμένου οι μαθητές να γνωρίσουν τις πολιτισμικές μας αξίες και να συνειδητοποιήσουν την εθνική τους ταυτότητα. Παράλληλα, συνειδητοποιούν το σώμα τους και τις δυνατότητές τους και καλλιεργούν τις κινητικές τους δεξιότητες, ενώ αντιλαμβάνονται τις διαφορετικές κινήσεις και δραστηριότητες που μπορούν να επιτύχουν με κάθε μέρος του σώματος τους. Με την ελεύθερη κινητική έκφραση διακρίνουν τις δυναμικές από τις ανάλαφρες κινήσεις, τις γρήγορες από τις αργές, ενώ αντιλαμβάνονται το χώρο μέσα στον οποίο κινούνται και την κίνηση τους σε σχέση με τους άλλους. Συνδέουν την κίνηση με τον χορό και μαθαίνουν τη σωστή στάση σώματος, αποκτώντας τον έλεγχό του. Οι μαθητές που ενδιαφέρονται για το Χορό και την Κίνηση, εντάσσονται στον Όμιλο Χορού/Κίνησης και συμμετέχουν σε πλήθος εκδηλώσεων και παραστάσεων και διαγωνισμών εντός και εκτός του σχολείου

Η ισόρροπη και αρμονική ανάπτυξη νου και σώματος αποτελεί βασική αρχή του Σχολείου μας. Ο αθλητισμός αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής ζωής και υποστηρίζεται από άριστα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς της φυσικής αγωγής και της προπονητικής, καθώς και από την αντίστοιχη άριστη υλικοτεχνική υποδομή. Το πρόγραμμά μας οδηγεί στη συστηματική εκμάθηση της τεχνικής πλήθους ομαδικών και ατομικών αθλημάτων. Δίδεται εξάλλου η δυνατότητα στους μαθητές μας να εφαρμόσουν στην πράξη τις ικανότητες τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε εσωτερικά πρωταθλήματα και διασχολικούς αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και να γευτούν μ’ αυτόν τον τρόπο τη χαρά της προσπάθειάς τους. Οι πολλές και εξαιρετικές διακρίσεις των αθλητικών μας ομάδων δικαιώνουν απόλυτα την πρωταγωνιστική θέση του αθλητισμού στο Σχολείο μας.

Έχουν ως σκοπό την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή όλων των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και την ακαδημαϊκή βελτίωση, μέσω της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης. Ανάλογα µε την ομάδα εργασίας των εκπαιδευτικών και το διδακτικό αντικείμενο, οργανώνονται συνδιδασκαλίες είτε για δίγλωσση διδασκαλία, είτε για διαθεματική παρουσίαση της διδακτέας ύλης.

Εκτός από τη τυπική διδασκαλία στο εβδομαδιαίο αναλυτικό πρόγραμμα του Γυμνασίου εντάσσεται η Διαθεματικότητα με κατάλληλη θεματική και σύνδεση των διαφορετικών επιστημονικών πεδίων.Οι μαθητές κάθε τάξης συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διαθεματικών-Ερευνητικών εργασιών, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες, μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους σε προσεκτικά σχεδιασμένες ερευνητικές δραστηριότητες, δομημένες γύρω από αυθεντικά προβλήματα. Η μεθοδολογία αυτή προωθεί την αναζήτηση και την αξιολόγηση πληροφοριών, τη διαπραγμάτευση ιδεών, το σχεδιασμό και προγραμματισμό δράσεων, την εξαγωγή συμπερασμάτων, την ανάπτυξη παραδοτέων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της διαθεματικής/ερευνητικής εργασίας σε κοινό. Τα θέματα των διαθεματικών εργασιών προέρχονται από το άμεσο περιβάλλον των μαθητών, είναι πολύπτυχα και δίνουν δυνατότητες διαθεματικής προσέγγισης, παρέχοντας ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Μέσα από τα προγράμματα αυτά ενισχύεται η συνεργατική, βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση και ενθαρρύνεται η δημιουργική και ελεύθερη έκφραση. Για την υλοποίηση των διαθεματικών εργασιών το Γυμνάσιο συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Αξιοποιείται η ψηφιακή πλατφόρμα (e-class) των Εκπαιδευτηρίων, όπου κάθε μαθητής έχει πρόσβαση σε μία τεράστια βάση δεδομένων εκπαιδευτικού υλικού διαδραστικού χαρακτήρα (ηλεκτρονικά βιβλία, σημειώσεις, επαναληπτικές ασκήσεις, τεστ και διαγωνίσματα για όλα τα μαθήματα, εκπαιδευτικά βίντεο, επίκαιρα επιστημονικά άρθρα κ.ά.).

Στο Γυμνάσιο, στο πλαίσιο του Διευρυμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, έχει εισαχθεί στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα σπουδών ο θεσμός της εξατομικευμένης ενισχυτικής διδασκαλίας. Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζεται καθημερινά, μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου, από τις 14.30μ.μ έως τις 16.00 μ.μ. πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας σε όλα τα βασικά μαθήματα από τους μόνιμους και έμπειρους εκπαιδευτικούς του σχολείου, που απευθύνεται σε όλους τους μαθητές και των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι μαθητές να καλύψουν ελλείψεις, που ενδεχομένως έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της καθημερινής διδασκαλίας. Επιπλέον, επιδιώκει να εξοικονομήσουν οι μαθητές χρόνο, καλύπτοντας τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες στο χώρο του σχολείου, ώστε να αναπληρώσουν τις αδυναμίες τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους.

Επιδιώκοντας να δώσουμε την ευκαιρία στους μαθητές μας να επεξεργαστούν και να ανακαλύψουν τον κόσμο, ακολουθώντας τις δικές τους διαδρομές, υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα διεπιστημονικής προσέγγισης, που τους παρέχουν με βιωματικό τρόπο τη δυνατότητα να ερευνούν,  να παρατηρούν, να ανακαλύπτουν, να επιλύουν προβλήματα, αναλύοντας και συνθέτοντας, να κατασκευάζουν, να δημιουργούν, να εκφράζονται και να συνδιαλέγονται, να ταξιδεύουν, να στοχάζονται.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσονται πάνω στην ευρύτερη θεματική προσέγγιση της διαμόρφωσης των μελλοντικών υπεύθυνων πολιτών του Κόσμου (globalcitizens), μέσα από θεματολογία που αφορά τη Ψηφιακή Τεχνολογία, την Αειφορία, τις Φυσικές Επιστήμες, τον Πολιτισμό, την Οικονομία, τον Ενεργό Πολίτη, την Οδική Ασφάλεια, το Σεβασμό στη Διαφορετικότητα, την Πολυπολιτισμικότητα, την Υγεία κ.ά.. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούνται εκπαιδευτικές δράσεις όπως:

 • Σχεδιασμός, κατασκευή καινοτόμων ερευνητικών εργασιών και υποβολή σε μαθητικά συνέδρια και διαγωνισμούς.
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα (Erasmus, Twinning,Comenius κ.ά.) και Σχολικά Δίκτυα.
 • Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης & Αειφόρου Διαχείρισης.
 • Προγράμματα Πολιτιστικών Δράσεων.
 • Προγράμματα Αγωγής Υγείας..
 • Βουλή των Εφήβων.
 • Πρόγραμμα Ρητορικής & Αντιλογίας.
 • Προγράμματα Επιχειρηματικότητας Νέων.
 • Πρόγραμμα Εικονικής Επιχείρησης.
 • Προγράμματα με χρήση Ψηφιακής Τεχνολογίας (Εκπαιδευτική Ρομποτική, Coding, 3D Printing Software, Computer Aided Design Software, Computational Fluid Dynamics Software κ.α.).
 • Συνεργασίες, Αδελφοποίηση και Ανταλλαγές με σχολεία του εξωτερικού.

Αποτελούν μέρος του Βασικού Προγράμματος Σπουδών και ως θεσμός συμβάλλει στην ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών.  Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τη δραστηριότητα που επιθυμούν.Η πρωτοτυπία των Ομίλων, πέραν της δυνατότητας που έχουν οι μαθητές να επιλέξουν το θεματικό αντικείμενο που πραγματικά τους ενδιαφέρει, έγκειται στη συνύπαρξη στον ίδιο όμιλο μαθητών από διαφορετικές τάξεις, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι μικρός. Καλύπτουν δε, ένα ευρύ φάσμα θεματολογίας.Ενδεικτικοί Όμιλοι είναι:

Όμιλος Πληροφορικής και Τεχνολογίας, Όμιλος Μαθηματικής Σκέψης, Όμιλος Ρητορικής Τέχνης, Όμιλος Φυσικής Σκέψης, Όμιλος Business καιMarketing, Όμιλος Φωτογραφίας, Όμιλος Κατασκευών και Χειροτεχνίας, Όμιλος Θεάτρου, Όμιλος Παραδοσιακού και Μοντέρνου Χορού, Όμιλος Χορωδίας, Όμιλος Μουσικού Συγκροτήματος κ.ά.

Για κάθε μαθητή του Γυμνασίου ορίζεται ένας Καθηγητής – Σύμβουλος, ο οποίος με ενισχυμένο το ψυχοπαιδαγωγικό του ρόλο αναλαμβάνει να παρακολουθεί την ακαδημαϊκή και παιδαγωγική πορεία του. Παράλληλα, σε συνεργασία με το Γραφείο Συμβουλευτικής και το συνεργάτη Ψυχολόγο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου προσφέρονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται πτυχών της σχολικής ζωής των μαθητών μας. Βασική μέριμνα του Σχολείου μας είναι η υπεύθυνη ενημέρωση των μαθητών μας για το σωστό Επαγγελματικό Προσανατολισμό τους. Για τον λόγο αυτό υλοποιούνται:

 • Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας.
 • Προγράμματα Αξιολόγησης των Επαγγελματικών Ενδιαφερόντωνκαι Προτιμήσεων (testing) των μαθητών της Γ Γυμνασίου.
 • Ενημερωτικές επισκέψεις σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και επαγγελματικούς χώρους.
 • Ειδικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που εξοικειώνουν τους μαθητές με την Οικονομία, την Επιχειρηματικότητα, την Αγορά Εργασίας, την έννοια της Κοινωνικής Ευθύνης, της Πράσινης Ανάπτυξης, με στρατηγικές επίλυσης προβλήματος, την αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, την ανάληψη ρόλων ευθύνης, την αυτομέριμνα κ.ά..
 • «Ημέρες Σταδιοδρομίας», κατά τις οποίες καλούνται στο σχολείο επαγγελματίες εγνωσμένης αξίας από χώρο της Εργασίας, των Επιστημών, των Τεχνών, του Αθλητισμού και των Γραμμάτων, προκειμένου να ενημερώσουν τους μαθητές και να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους.
 • Προγράμματα «Επιχειρηματικότητας» & «Εικονικής Επιχείρησης» που τους εξοικειώνουν με την οικονομία της αγοράς και την έννοια του «επιχειρείν».