Γυμνάσιο

Η φοίτηση ενός παιδιού στο Γυμνάσιο ταυτίζεται με το πέρασμά του από την παιδική στην εφηβική ηλικία. Στο Γυμνάσιο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου θέτουμε τις βάσεις του αυριανού ακαδημαϊκού πολίτη.

Φιλοσοφία - Στόχοι

Η διδασκαλία στα εκπαιδευτήρια Πάνου, στοχεύει στο σχηματισμό μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας και στην απόκτηση θετικής στάσης απέναντι στη μάθηση.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση

Η Διεύθυνση του Γυμνασίου αποτελείται από τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή. Αποτελεί το κεντρικό όργανο διοίκησης του σχολείου και έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και το παιδαγωγικό έργο που επιτελείται σ’ αυτήν σε συνεργασία με το Σύλλογο των Διδασκόντων.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου έχει ως στόχο να θέσει τις βάσεις της μαθησιακής, κοινωνικής και επαγγελματικής επιτυχίας, της συναισθηματικής ολοκλήρωσης και της ηθικής διαπαιδαγώγησης των εφήβων μας.

Διαβάστε περισσότερα