Βαθμίδες Εκπαίδευσης

Νηπιαγωγείο

Το Νηπιαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Πάνου παρέχει εκπαίδευση προνηπιακής και νηπιακής ηλικίας για παιδιά από 4 έως 6 ετών.

Δημοτικό

Στο Δημοτικό των Εκπαιδευτηρίων Πάνου έχουμε βαθιά γνώση του πόσο σημαντική είναι η πρώτη επαφή του παιδιού με τη συστηματική μάθηση και πως επηρεάζει τη μετέπειτα γνωστική και ψυχική εξέλιξή του.

Γυμνάσιο

Η φοίτηση ενός παιδιού στο Γυμνάσιο ταυτίζεται με το πέρασμά του από την παιδική στην εφηβική ηλικία. Η ζωή στον 21ο αιώνα καλεί τους εφήβους να αντιμετωπίσουν συνεχείς αλλαγές και προκλήσεις, σε μια κρίσιμη περίοδο της σωματικής, πνευματικής, ψυχικής ανάπτυξής τους, μια περίοδο με αβεβαιότητες και ερωτηματικά.

Λύκειο

Το Λύκειο αποτελεί το επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και το τελικό στάδιο διαμόρφωσης της προσωπικότητας του μαθητή μας.