Εκτύπωση

Οι σχέσεις σχολείου και οικογένειας και η αναγνώριση των στερεοτυπικών αντιλήψεων, που διέπουν αυτές τις σχέσεις αναλύθηκαν τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011, στους εκπαιδευτικούς των Εκπαιδευτηρίων μας από τον προσκεκλημένο μας ομιλητή κ. Νικόλαο Μάνεση, δόκτορα του Πανεπιστημίου Πάτρας.

Μεταξύ των άλλων, τονίστηκε η ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να εμπλέξουν στη διαδικασία της εκπαίδευσης όλους τους γονείς, αφού η εκπαίδευση είναι ζήτημα που δεν αφορά μόνον το σχολείο, αλλά επίσης την οικογένεια και την κοινότητα. Τα σχολεία δεν μπορούν να είναι αποτελεσματικά για όλους τους μαθητές χωρίς τη συνεργασία της οικογένειας. Η κοινωνική τάξη, το μορφωτικό και οικονομικό επίπεδο, η εθνικότητα, το φύλο των γονέων επηρεάζουν την επικοινωνία και συνεργασία τους με το σχολείο.

Μετά το τέλος της εισήγησης ακολούθησε γόνιμη συζήτηση , ανταλλάχτηκαν απόψεις, διατυπώθηκαν απορίες και επιβεβαιώθηκε η επιθυμία για συνέχιση αυτής της συνεργασίας.

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου