Εκτύπωση

Την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε ενδοσχολικό σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού Σχολείου με θέμα τη διδακτική μεθοδολογία των μαθημάτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Ιστορίας, Θρησκευτικών και Μελέτη Περιβάλλοντος. Τα θέματα εισηγήθηκε ο κ. Νικόλαος Μάνεσης, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ ακολούθησε διεξοδικός διάλογος.

» Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

» Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

» Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου