Εκτύπωση

Ειδικότητες

Το αναλυτικό πρόγραμμά μας, συμπληρώνεται και εμπλουτίζεται με: δραστηριότητες μουσικοκινητικής, θεατρικού παιχνιδιού, εικαστικών, μουσικής, γυμναστικής και αγγλικών, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να εκφραστούν δημιουργικά καθώς και να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.

Αναλυτικά :

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΠΡΟΝΗΠΙΑ

ΝΗΠΙΑ


ΑΓΓΛΙΚΑ

Στόχος της αγγλικής γλώσσας στο νηπιαγωγείο είναι η πρώτη επαφή με τη γλώσσα, η γνωριμία οικείων ομαδοποιημένων λέξεων (όπως αριθμοί, χρώματα, παιχνίδια, φαγητά, ζώα, μέλη του σώματος κ.α.). Αρχικά η εκμάθηση γίνεται με εικόνες και αναπαραστάσεις ενισχυμένες με τραγούδια, θεατρικό παιχνίδι ή ζωγραφική. Σταδιακά γίνεται η πρώτη επαφή με το αγγλικό αλφάβητο σε τέτοιο βαθμό ώστε να είναι σε θέση τα παιδιά να το ξεχωρίζουν από το ελληνικό.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών τους δραστηριοτήτων.
Τα παιδιά ενθαρρύνονται με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού να προσεγγίζουν βασικές έννοιες που αφορούν τον υπολογιστή, να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες χειρισμού λογισμικού γενικής χρήσης και να «παίζουν» με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ευαίσθητης ηλικίας τους. Τέλος τα παιδιά ευαισθητοποιούνται και ενθαρρύνονται να αναγνωρίζουν τον υπολογιστή ως χρήσιμο εργαλείο για τον άνθρωπο.


ΜΟΥΣΙΚΗ

 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


ΧΟΡΟΣ

 

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου