Εκτύπωση

Αναλυτικό πρόγραμμα

Έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται ένα πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων γλώσσας, μαθηματικών, μελέτης του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος, δημιουργίας και έκφρασης καθώς και πληροφορικής.

ΓΛΩΣΣΑ


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ενισχύονται και καλλιεργούνται τα εξής:

Επιπλέον:


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ


ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗ
Περιλαμβάνει τα προγράμματα ανάπτυξης δραστηριοτήτων σχετικών με τα εικαστικά όπου τα παιδιά :

Το θέατρο όπου το παιδί με την κίνηση ,τη φωνή, το λόγο και τα υλικά εκφράζει μόνο του ή σε συνεργασία με άλλους εμπειρίες, ιδέες και συναισθήματα.

Τη φυσική αγωγή όπου οι δραστηριότητες στοχεύουν στην ολική κινητικότητα του παιδιού που προάγουν τη σωματική, κοινωνική, συναισθηματική και πνευματική ανάπτυξη του παιδιού.

Τη μουσική η οποία στοχεύει στην καλλιέργεια της αισθητικής ικανότητας και ευαισθησίας, στην κατανόηση και απόλαυση της μουσικής και στην απελευθέρωση της δημιουργικής ικανότητας των παιδιών.

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου