Εκτύπωση

Α΄ Λυκείου - Ερευνητική εργασία 2014-2015

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου. Έρευνα ιστορικού γεγονότος μέσα από την τέχνη και τον πολιτισμό.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Θέμα της ερευνητικής εργασίας για τη σχολική χρονιά 2014 - 2015 ήταν το ιστορικό γεγονός της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες ομάδες, μία για την ιστορία και μία για την τέχνη. Κάθε ομάδα χωρίστηκε σε υποομάδες. Έτσι, οι μαθητές που ανέλαβαν να μελετήσουν την ιστορία ασχολήθηκαν με μια σειρά από θέματα όπως: οι συνθήκες που επικρατούσαν το 16ο αιώνα στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και οδήγησαν στη ναυμαχία της Ναυπάκτου, τα γεγονότα πριν από τη μάχη, το χρονικό της ναυμαχίας, οι πρωταγωνιστές, ο εξοπλισμός, τα γεγονότα που ακολούθησαν τη μάχη, η θρησκευτική διάσταση του γεγονότος. Η ομάδα που ασχολήθηκε με την τέχνη μελέτησε την επιρροή που άσκησε το γεγονός στις εικαστικές τέχνες. Παράλληλα διερευνήθηκε η διαχείριση του γεγονότος τόσο από την τοπική κοινωνία όσο και από τα κράτη που εμπλέκονται στο γεγονός. Παράλληλα οι μαθητές δημιούργησαν τα δικά τους έργα τέχνης εμπνεόμενοι από το ιστορικό γεγονός.

Υπεύθυνος καθηγητής
Θωμόπουλος Κωνσταντίνος ΠΕ04

 Για να διαβάσετε το αναλυτικό σχέδιο υποβολής του θέματος πατήστε εδώ.

 

 1. Ιστορική προσέγγιση

ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΗ ΜΑΧΗ

 
 
 
 

Η ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΜΑΧΗΣ

 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

 
 

ΠΛΟΙΑ ΟΠΛΑ ΕΜΨΥΧΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

 
 
 
 
 
 

ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ

 

2. Η ναυμαχία στην τέχνη

 
 

3. Οι θρησκευτικές προεκτάσεις του γεγονότος της ναυμαχίας της Ναυπάκτου

4. Ο εορτασμός του γεγονότος

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου