Εκτύπωση

28/01/13: Θεσμός Κοινωνικής Ζωής - Δελτίο τύπου Γ΄ Γυμνασίου

Ενημερωτικό Δελτίο
Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013
Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θεματική Ενότητα: 'ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ': «Αξίες και Κοινωνικές Συμπεριφορές στην Ομάδα»

koinoniki-zoi-01Σήμερα, την 28η Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε για την Γ’ Γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων Πάνου η συνάντηση του ‘Θεσμού Κοινωνικής Ζωής’.
'Οι πράξεις μου μαρτυρούν τι είναι σημαντικό για εμένα' & 'Η εκτίμηση της αξίας και της σημαντικότητάς μου, ο σεβασμός και η υπευθυνότητα προς τον εαυτό μου και τους άλλους', αποτέλεσαν το εναρκτήριο πλαίσιο της συνάντησης.  Μέσα από μια διαδικασία σύνδεσης της αυτοεκτίμησης με την  προσωπική και κοινωνική ευθύνη. Καθώς και την στόχευση στην καλλιέργεια των κοινωνικών εκείνων δεξιοτήτων που εξασφαλίζουν σε ατομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο την 'ευ ζωία του ατόμου, (Αριστοτέλης). Μέσα από την διαδικασία της κοινωνικοποίησης αλλά και της παραδοχής της αξίας του 'εαυτού'  δηλαδή του 'ανθρώπινου όντος' ως συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτόνομη αξία. Φροντίσαμε για την καλλιέργεια της  συναισθηματικής επάρκειας.  Η οποία είναι  αλληλένδετη και ικανή προϋπόθεση για την κοινωνική επάρκεια του ατόμου.
Τα συναισθήματα είναι ρυθμιστικός παράγοντας προσαρμογής στο περιβάλλον. Η συναισθηματική επάρκεια ορίζεται ως μια 'μαθημένη δυνατότητα' η οποία προϋποθέτει ορισμένες βασικές συναισθηματικές ικανότητες όπως η ενσυναίσθηση, η διαχείριση σχέσεων κα. (Goleman 2011). Οι έννοιες 'κοινωνικοποίηση' και 'αυτοεκτίμηση' σε σχέση με την προσωπική και κοινωνική ευθύνη αναλύθηκαν και συνδέθηκαν μέσα από την ομαδοσυνεργατική διαδικασία.
Στόχος,η καλλιέργεια δεξιοτήτων που βοηθούν τα παιδιά να επιτυγχάνουν θετικά αποτελέσματα σε κοινωνικό επίπεδο, να δημιουργούν και να διατηρούν λειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις. Πιο συγκεκριμένα, προχωρήσαμε στην συνειδητοποίηση,

Α: Της αναγκαιότητας ορισμένων κοινωνικών συμβάσεων για την αρμονική λειτουργία των ομάδων και την επίτευξη κοινών στόχων.

Β: Την αναγνώριση και καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων όπως κανόνες ευγένειας, διεκδικητικότητα, διαπραγμάτευση, συνεργασία. Πώς θα ήταν η ζωή μας και οι σχέσεις μας με τους άλλους χωρίς αυτές;

Γ: Την προσαρμοσμένη υιοθέτηση αυτών των δεξιοτήτων στις διαπροσωπικές σχέσεις σε διαφορετικά πλαίσια και καταστάσεις.


Πατήστε εδώ για να καταβάσετε το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf.

« Επιστροφή

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου