Εκτύπωση

28/01/13: Θεσμός Κοινωνικής Ζωής - Δελτίο τύπου Α΄ Γυμνασίου

Ενημερωτικό Δελτίο
Δευτέρα 28 Ιανουαρίου 2013
Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Θεματική Ενότητα: 'ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ': «Αξίες και Κοινωνικές Συμπεριφορές στην Ομάδα»
koinoniki-zoi-01

Σήμερα, την 28η Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε για την Α’ Γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων Πάνου η συνάντηση του ‘Θεσμού Κοινωνικής Ζωής’. Το θέμα της σημερινής συνάντησης στοχεύει να καλλιεργήσει δεξιότητες που βοηθούν τα παιδιά να επιτυγχάνουν θετικά αποτελέσματα σε κοινωνικό επίπεδο, να δημιουργούν και να διατηρούν λειτουργικές διαπροσωπικές σχέσεις.
Πιο συγκεκριμένα μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε στους μαθητές αλλά και τις δραστηριότητες-διδακτικά σενάρια υποθέσεων εργασίας που διαδραματίστηκαν μέσα στην σχολική τάξη προχωρήσαμε στην συνειδητοποίηση,

Α: Της αναγκαιότητας ορισμένων κοινωνικών συμβάσεων για την αρμονική λειτουργία των ομάδων και την επίτευξη κοινών στόχων.

Β: Την αναγνώριση και καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων όπως κανόνες ευγένειας, διεκδικητικότητα, διαπραγμάτευση, συνεργασία. Πώς θα ήταν η ζωή μας και οι σχέσεις μας με τους άλλους χωρίς αυτές;

Γ: Την υιοθέτηση αυτών των δεξιοτήτων στις διαπροσωπικές σχέσεις σε διαφορετικά πλαίσια και καταστάσεις.

Η συναισθηματική επάρκεια είναι αλληλένδετη και ικανή προϋπόθεση για την κοινωνική επάρκεια του ατόμου. Τα συναισθήματα είναι ρυθμιστικός παράγοντας προσαρμογής στο περιβάλλον. Η συναισθηματική επάρκεια ορίζεται ως μια 'μαθημένη δυνατότητα' η οποία προϋποθέτει ορισμένες βασικές συναισθηματικές ικανότητες όπως η ενσυναίσθηση, η διαχείριση σχέσεων. (Goleman 2011).
Οι έννοιες 'κοινωνικοποίηση'και 'αυτοεκτίμηση' σε σχέση με την προσωπική και κοινωνική ευθύνη αναλύθηκαν και συνδέθηκαν μέσα από την ομαδοσυνεργατική διαδικασία.

Πατήστε εδώ για να καταβάσετε το Δελτίο Τύπου σε μορφή pdf.

« Επιστροφή

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου