Εκτύπωση

05/11/12 : Θεσμός Κοινωνικής Ζωής - Δελτίο τύπου B΄ Γυμνασίου

Ενημερωτικό Δελτίο
Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2012
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

koinoniki-zoi-01ΠΟΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΣΚΟΠΟ: "Το σχολείο ως κοινότητα: Αξίες και κοινωνικές συμπεριφορές στην ομάδα. Οι τρόποι που επικοινωνούμε"
Σήμερα, την 5η Νοεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε για την Β’ Γυμνασίου των εκπαιδευτηρίων Πάνου η συνάντηση του ‘Θεσμού Κοινωνικής Ζωής’. Η ομάδα αποτελεί ένα δυναμικό σύνολο ατόμων που αλληλεπιδρούν και αλληλοεξαρτώνται επιδιώκοντας την πραγμάτωση κάποιου σκοπού, έχουν συνείδηση τόσο τα μέλη , όσο και οι άλλοι στο περιβάλλον , ότι αποτελούν μέλη της ομάδας, ενσαρκώνουν ρόλους που η ίδια η αμάδα θεσμικά περιέχει, ικανοποιούν κάποιες ανάγκες και μοιράζονται στάσεις και αξίες.
Στους μαθητές δίνεται η ευκαιρία μέσα από τη συγκεκριμένη ενότητα, να συνειδητοποιήσουν και να εξοικειωθούν με τα 'κύρια χαρακτηριστικά της ομάδας' τους και να κατανοήσουν πως η συμπεριφορά τους μπορεί να συμβάλλει θετικά στην προώθηση των σκοπών της ομάδας. Εν προκειμένω της μαθησιακής διαδικασίας μέσα σε ένα κλίμα αλληλεγγύης και συνεργασίας. Γνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλοί τρόπου για να επικοινωνήσουν και να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Η ευδοκίμηση όμως εξαρτάται άμεσα από το κλίμα που διαμορφώνουν οι ίδιοι ως παράγοντες καθημερινά στη σχολική ζωή.
Στο ίδιο πλαίσιο εννοιών οι μαθητές εξοικειώνονται και με την θεμελιώδη έννοια των αξιών , ως πεποιθήσεων που αποτελούνται από σαφείς συλλήψεις των βαθύτερων επιθυμιών κάθε κοινωνίας-κοινότητας. Εστιάζοντας αξιολογικά στην ανάπτυξη του ατόμου και της ομάδας, άρα και  του μαθητή στη σχολική τάξη αλλά και ευρύτερα στο σχολείο. Οι μαθητές μαθαίνουν συμμετέχοντας στην ομάδα πώς να πραγματώνουν ταυτόχρονα ατομικούς και ομαδικούς σκοπούς.

« Επιστροφή

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου