Εκτύπωση

main

Η ολοκλήρωση του σχολικού έτους 2009 – 2010 συνοδεύτηκε με τη βράβευση της κολυμβητικής ικανότητας των μαθητών/τριών των Εκπαιδευτηρίων μας, την Τρίτη 8 Ιουνίου 2010, στην αίθουσα «Βιργινία Πάνου» .

Στους μαθητές/τριες απονεμήθηκαν διπλώματα στα οποία αναγραφόταν ο βαθμός αξιολόγησής τους και στα τέσσερα είδη κολύμβησης. Οι μαθητές/τριες με επιδόσεις άνω των 10/16 βραβεύτηκαν με μετάλλια ενώ για μαθητές/τριες, οι οποίοι, μελλοντικά, θα επιτύχουν το απόλυτο(16/16), έχει θεσμοθετηθεί η βράβευση τους με ειδική διάκριση.

Στην εκδήλωση μετείχε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας «Εκπαιδευτήρια Πάνου» Α.Ε. , κ. Ανδρέας Ζώτος, ο οποίος και με, την επί μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδιότητα του προπονητή κολύμβησης απετέλεσε την ψυχή του όλου προγράμματος. Την εκδήλωση συντόνιζε η γυμνάστριά μας κ. Θάλεια Γιογκαράκη, τις απονομές έκαναν οι εκπαιδευτικοί των τάξεων και τα μετάλλια απένειμε ο Διευθυντής του Σχολείου.

Βραβεία Κολυμβητικής Ικανότητας
Βραβεία Κολυμβητικής Ικανότητας
Βραβεία Κολυμβητικής Ικανότητας
Βραβεία Κολυμβητικής Ικανότητας
Βραβεία Κολυμβητικής Ικανότητας
Βραβεία Κολυμβητικής Ικανότητας
Βραβεία Κολυμβητικής Ικανότητας
Βραβεία Κολυμβητικής Ικανότητας
Βραβεία Κολυμβητικής Ικανότητας
Βραβεία Κολυμβητικής Ικανότητας

Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Google+
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Facebook
Τα Εκπαιδευτήρια Πάνου στο Twitter
Το κανάλι των Εκπαιδευτηρίων Πάνου